Friday, July 30, 2010

...........ijaazat !!!!


Ijjajat...gulazarchya alahaddayak hatalanitun ani aprim geetani sajlela 'khubsurat' mhnawa asa chitrapat...taral...ani titakach bochara. film pahun zhalyawar aat khup kahitari ulathapalath zhali...khup wel ugachach udas watat rahil...Prem kasahi, kuthehi, kadhihi faqt premch asat... chuk ani barobarchya palikade janar nirwyaj perm..nikhal-nirmal bhawana ani ya bhwanashi pramanik rahnyachi ek dhadpad. chitrpatacha prawas bahutek ha asach....surekh ganyachya shabadancha saj ahech ani jodila....apratim kahitari pahilyacha anand ani tarihi dardbhara kuch ehsas bhi...kambhakht ishq hamesha dard ke sath hi to panapata hai...


maya(anuradha) vishai prachand prem watanara mahinar (nasruddin) ani ya premachi janiw asanari sudha (rekha). prematun ani premamule bhandhale gelele he teen jeew. maya hi kahishi wendhali..swapanwat jagnari taruni..swatachya vishwat kayam harwaleli ani thodishi hutty...manmani karnari...pan titkich niragas.. mahindar ani sudha mayachya achanak gayab jhalyane laganat bandhale jatat...pan maya tyanchya sobat rahat nastanahi kayam tyanchya sobatch aste...mayala ajunhi mahen awadato..rather apan khup prem karto tyachyawar he tila durawalyanech tar janwat.. kadhi madhe ti tyala phn kart aste...sudha pasun yatil kahich laplele nahi..mahenhi prayatn kart asto sudha shi loyal rahnyacha....ani sudha hi titkich samjutdar..


sanse choti ho rahi hai...ek lambi sans bhej do mahen ashi arjaw karnari..Maya.. tya doghanchya gharatil tichya astitwachya khanakhuna denar tich saman pathwun dilyawar "mera kuch saman tumahare pas pada hai, sawan ke kuch bhige bhige din rakhe hai, aur ek khat me lipati rat padi hai, wo rat bujha do mera wo saman louta do" mhnat sobat jaglele pratek kshan punha magnari ani tyasobat kayamch mitwun ghenyachi 'ijaazat' maganri aallad maya....kadhich ani kuthlyach kshanala chuk watat nahi...tich prem ani tya doghamadhil tich astitwa kuthech batbatil...nakosa kinwa sansar modanari watat nahi..taralch janwate, ti ani ticha kharr premhi.


mahinder, maya war manapasun prem karanara, tichya wendhalya ayushyala samjun ghenara ani tichi nitant kalaji watanara....ani tarihi sudhashi to 'beimman' watat nahi...mhnaje nastoch muli. tichyashi pramanik rahata yaw mhnun to hi tar pramanik dhadpad karat asto pan ektya mayalahi apalch aadhar ahe hehi tyala kalat asat...mayachya phn ne kasawis honara mahen sudhachya nighun janyane hatbal hoto, he hi tikach khar ahe..mayavishai nitant oodh asnara mahen tichya babtit nirnay ghenhyasathi tyala sudhach hawi 'jo sach hai aur sahi hai' he phakt tich sangel hi urmihi tyachital kahrepana ulgadat nete..tyacha jeew donikade guntalel ahe ani tari tyach wagna kutech apramnik nahi...konashich nahi...


maya-mahinder premavishi mahit astana hi nirmla vishawasatun mahinderchya mage ghar karyala nighaleli sudha...kuthalya na kuthalya vastutun, nhitar mahenchya sawandatun aplya gharat pratek thikani maya ani mayach wasleli ahe....he thauk astanahi kasawis n honari sudha..mahinder chya ayushyat aapn alo mhnun maya geli as zhalale nahi he janun asanari...maya sawand ani vastutun chalat asli tari paratyakshat tila bhetayala tayar nasari tichi stree sulabh jaljal pahun hi sudha typikal watat nahi ki atatai, sanshai..ticha samjun ghen hi itak romantic ahe ki tyag wagre shabadnahi lajwanare watat...mahen pasun durawanyachi 'ijaazat' ghenari sudha aplya ata khup khalbal karun jate...


tighanche hi astitwa kuthech chuk watat nahi..''its called love'' he khup sahaj gulazar sahab aplyala sangun jatat...prem ani lagn ya donimadhil chhata spasht hi hote ani titakich dhusarhi...premacha sukhad vichar deta deta vichar hi karayla lawnara ha anubhaw ahe...shewat thoda trasdayak ahe...par ye ishq nhi asan he alwar pane aplyala sangital ahe.. khar ani khot..chuk ani barobarchya palikade nenare prem he maya itakch wendhala, sudha itak mature, ani mahen itakch confused asat...ani bahtuek ttighan itkach ROMANTIC....

Friday, July 16, 2010

CuTe Suggestion 4m My Seniors

Seniors....ragawanare, chidchid karanare, satat kashawarun tari firing karnare mhnje ashi jagach shodhat rahanare, sandhi milo n milo bolat sutnare. Seniors kadhich tumach kautak n karnare. Seniors saglyat bore assingmentwar pathwanare, tyachi best copy magnare. Seniors mhntale ki asach kahtari chitra ubha rahte...pan my seniors are diffrent...but that doesnot mean warch warnan tyana lagu hot nahi.... (infact he warnan tyana pahun tar suchala) pan tya warnanala chhed denare hi anekwela tyanch wagne aste..khup caring, khup premal, khup samjutdar, chuklelya batmya aso ki chukichi copy direct shivya ghaltil pan tyanchya warchyanpudhe amchi baju ghetil...juniors mhnun hinwat n basta, seniorschya barobarine ekhada anubhaw ghyala lawnare...amchyatil sawand yamulech khup mokla ahe...dari nahich muli kasli tyamule sawand hi khota hot nahi, titkach saccha ahe jitaki amchi maitri.

Ata seniors mhntale ki weloweli suggestion alech. Mhnje aapan murkhatil murkh ahot as samjun yanche suggestions suru hotat... batmi ashi lihi, ekdatari wacha, chahala wel ghalwu naka, he as kar, amuk no. asa milaw, pasara awar, phn kar, mahiti ghe and sooo ooonnnn...pan kahi weles hech Seniors aplyach wayache hot gamtidar suggestion hi detat tyatil humkhas mhnje...itak firata tari kasha g asha tumhi...shodha mhnje sapdel...aaj me asech kahi gamtidar anubhaw sanganar ahe....

* Incident 1)- City incharge aslele pradip nifadkar sir. he called me in his cabin..chhotekhani ahe ti. mhnje ek table ani 2 chaires. me jaun basale. tyani mala ek batmicha vishay sangitala. tyawar tyani mala majh mat, ani vishaych understanding wagre vicharlyawar me 6-7 oli salag kahitari bolale. senior personchya samor boltoy yach bhan thewun, shant ani haluwarpane. sir khurchila relun basle hote. majhi wakya sapmaychya aat tablewar te ekdum pudhe sarkale ani mala mhnale, Ganyacha class lawlayas kadhi?? me shocked rather confused. he kay madhech, ase kahitar bhaw chehryawar gheun me tyanchyakade pahat rahile. tyani punha hach prashn kela. me manenech nahi as uttar dile. mag te mhnale lawayla harkat nahi. awaj changla ahe tujha. tu majhashi khup bolat nahis (He kayamch dukhan ahe, ki me sawadat kami padte ha tyancha nehmicha akshep and i agreed) pan j kahi tu ata bolalis ani yaadhi me phnwar aikal tyawarun tujha awaj khup patal ani chan ahe. me punha nusatich man halwali. mag vicharal gates ka kahi. me patkan nahi mhnale. ata tyani majhyakde ashcharyane pahile. me - nahi mhnje gate pan apal apalch na..te- ok bathroom singing....me again man dolawli. tase te ankhi khurchila pudhe oodhat mhnale pan try kar ajun hi, tu asa class lawayla harkat nahi..(majhy manat sandhyakalch chitra dolyasamor ubhe rahat hote...majha ardaorda, mothyane bolane..filename ordun sangane, ani agadi besur gate as ithe anekana watat...khas karun gan ga mhntlyawar dhanshree athwali...because she gets irrtate of my arda orda..mhntal yana kalal ki mala as kahi sangnyat yetay tar bichare sare chullubhar pani me dub marna pasand karenge). disscussin samplyawar hi mhnale heena think on...kadachit tujha tyat nawhi hoil. ata me beshudh padayachi baki hote...khali utrun he suggestion sangitlyawar sagnyani sangital kahi goshti manawar ghyachya nasatat, tu nahi na manawar ghetal..adhicha atyachar khup ahe..ani tewadhach pure aheeee.

*Incident 2)-Suggestion given by Vivek Bhuse Sir. 12 chi meeting sapmlyawar amchi chhoti meeting suru zhali. ashach gappanchya. me siranchya shejaril chairewar baslele hote. Bolta-bolata ekdum Deepa kade baghat mhnale, office madhe deepa ekdum taptip aste. ya war me patkan mhnale, kay o sir amhi nasto. tyawar te mhnale tas nahi, ti nehmi parlourmadhe jat asawi as watat. tu kashi neat netaki yete pan parlourla jat ashil as watat nahi. ya nantar tyani sagla morchach majhyakade walawala. kas ahe heena, yat kahi waiet nhi, pratekala watat na chhan disaw. yasathich tar he sagle astat. tu kadhi facial kartes as watat nahi..kel pahijes. skinsathi changle aste. mulini tar ashi kalji ghyalach hawi, kay barobar na. tyani facial ha shabd uccharlyanatarch i was astonished. yana kas mahit ya arthane. mothe dole karun ani ek khatyal hasu gheun me tyanchyakade pahat rahile. mag tyani mala punha bajawal karat nasashil tar karat ja facial. Yaweles te senior nwhte. tyanchya pratek shabadat parental touch hota...mala ekdum tyanchi mulgi aslyasarkhach watal. (Tasahi tayni mala manaskanya samjayala majhi harkat naslyache me sangitalech ahe, tyana).Gammat na mitrana ya goshti mahit astil yachi khatri hoti pan sir hi....me siranakade itar kontyahi madatisathi, mahitisati gele ki he always ready to coperate me...
*Insident 3)- Office madhe sadharntaha 4 chya sumaras me ektich basalele hote. (majhya department ani majhya groupmadhun). baherun Vishwas Khod Sir ale, kahitari kam karat basale. Kam jhalyawar te majhyakade ale ani mhnale, Bal ashi ekti kay basales. me pratekachi assingment wagere sangitali. mag te ekdum mhanale, tujhakade pahile na tari sagla shin nighun jato. tujhya shant chehryakade pahile ki khup pleasant watat. tujhe he niragas bhaw kayam asech thew. ya fieldmadhe puthe jaun amchyasarkhe kore ani berki chehare nirman hotat. tuja ha bhaw matra tu jap. Mala khup chhan watal hot sir tumhi as mhnala hota tewha. kautuk pratekalach awadat pan tumhi jyach kautuk kel hot te majh nahi..ti dengi asel allahchi ani tyannatar jya sanskarat me wadhle tya majhya familiche. mhnun khup ananad zhala. Dont know sir niragasata japata yeil ka nahi. pan me prayatna karel man-bhawnene corrupt n honyasathi. Manase khup jawalun pahayala laglyawar ani he manase khup kalu laglyawar na aplyatil innocencela khup dakka basto..still sir i promise...ya dengichi ani tumchya kautukachi manapasun japnuk karnyacha prayatna karel.
*Incident 4)- Wattel te khardaychi saway ahe..ata type karyachi saway ahe as mhnaw lagel. Ek article lihile hote ani Parag sirana wachayla dile hote. Tya articlechya adhichi majhi ghalmel, paristithi tyana thauk hoti. Article wachun jhalyawar tyani saral mala ek chhotese patrach lihile. Tujhi sanvedanshilata, kahiweles tyatun nirman honari udvignata, halwepana ha tujhya manacha kamkuwatpana ahe as me ajibat mhnanar nahi yaulat tujhya anubhawala hi uttkata sajeshi ahe, dear. lekhani hi tujhi streanth ahe. tyala hi sawedana khup purak ahe. dear ajun aswasth ho tyatun j nighel te khup sunder asel...jagdish khebudkarani sangitalela kissa hi tumhi sangitala, anekwela lok careercha arth charitarthshi lawun yamadhe gallat karatat. gadima (g. di madgulakar) yani charitharthasathi anek goshti kelya pan lekhanachi awad japli mhnun shabdprabhu gadima aplyala disale. tujyatil dadleli uttakat heena pahaychi ahe. lihit raha. tujhya pratek groth kade me kautukane pahanar ahe. keep it up. shabd n shabd siranche ahet. sir heena prayatn karel...jamel ki nahi thauk nahi...pan asha kadhich sodaychi nasate he shikwalay mala....
*Incident 5)- " moththi ho heena.'' he wakya wachatana mothi ho yawar jor dya ani sagal wakya mothyane wacha. aal ka lakshat he kon mhnat. The great Kirti. uthata basata milel tya sandhit mothi ho heena, he bajawan astach. tujha wendhepana jara kami karshil ka, apala visarupana kadhi sampanar ahe. kay he adhi pasara awar. apan disturb aslo ki, adhi chehara neat kar ani kay hot te sang (direct dhamaki.)Ajun Doctorankade geli nahis...kashi g ashi wendhali. ahwal lihilat ka madam. madhech kadhi tari hakkachi TAIGiRi karte. ani satat mala moth karanyachya mage lagli aste..
*Incident 6)-Deepa, she never suggest me but orderd. he tu nahi karaych ani nahi mhnaje nahich. yawar puthe kay bolu nako. subject is closed. Amuk ek tu kel pahijes hi tula sandhi ahe, ani kahi diwas thabun wagere kahi nahi...aaj ata ani tabdtob. ati spasht asnyachi kahi garaj ahe ka?? ha prashn nasto tar ati spashtpana sod he suchwayche aste. she always fired me as elder sister. and i dont knw how i also follows her as younger sister. She likes my Smile. yache warnan ti khatyal-khodkar smile aslyache mhnate. as ka te tilach mahit. he tine mala ata sangun jhalay still kadhi mdhech mhnate ata tujhi hi smile kharach chhan ahe. janu tila mhnaych asta kadhi hi kontyahi paristithit othwarch he hasu dhalu deu nakos dear.
* tu dukhi rahat jau nakos, mala nahi awadat. nehmi anadi ani hasat raha tujhyasarkhi..tu kahi tari nawin ka nahi shikat, guitar awadte na tula. class pan shodhun deto hawa tar ani sobat hawi asel tar mihi lawto class pan try new thing to change ur mood (me dukhi ahe as hyala ugich watat)... shree.
* mala tula kahi sangawas n watana kkinwa sangu ka vicharaw lagana ha majha parabhaw ahe, me tula majhyakadche sagal share karto ani tu..khup busy zhalis ka...sawandch nahi kiti diwasapasun...natyala japata ale pahije. bolat ja, kadhi hi, kayamch....Deepak
Ase khup chhan ani majeshir suggestion mala milatch astat. being younger in office goes in favour and at the same time he lok suggestion deun chhalat hi astat, hasawatat hi ani nakalat dole olawatat.
One more secret...its big big big secret. so konala sangayach nahi ha..secret should remain like that way....Heena that means i heard that somebody has suggested to someone to keep a diary for 28 th december. boleto boss kuch to locha jarur hoga...so be careful...badme nahi bolneka ki apun ne kisiko bataya nahi...28 th ki sham me apun ko dhundneka bhi nahi...is diary ke barme apun ne sirf suna hai...aur apako batayabhi...boleto apana isme itanaich hath hai...to boss forget apun ne abhi apko kuch batatya!!!!
and ofcourse apke suggestion cum comments are welcome!!!!!! so plz leave it!!!!

Saturday, July 10, 2010

kahani dosti ki...pyar ki


Ye kahani hai un dostonki jo dosti me bhi puri tarah se andhe huve. Mano jaise vo samjh hi nahi paye ki dosti nibhane ke chhakar me unhone kya kar diya tha.....
Ek smart ladka aur Ek cute, innocent ladki..kahani hai in donoki. both are intelligent. dono ki understanding aur wavelenth kafi milati thi. waqt ke sath dosti ke har naye rang ko unhone mhsus kiya. dosti pe jaan nisar thi unki....Par...ye par jo word hai wo unke bich kab aa baitha ye unhe bhi n pata. ladka njane kabse par ladki ko pasand karne laga tha...shayad chahat ke rahpar usne kadam rakha tha. ladki in sabhi cheeso se bekhabar thi. uski halat istak abhi pohonchi nahi thi. uske liye dosti ab bhi saf-saf thi. aur uske liye dosti me kuch badalw tha..something differnt than others...kuch magic huwa tha jo samjhane laga tha par use is bat ka ansha bhi nahi tha!!!!

Is khubsurat se ehsas ke kuch din bit jane par ladke ko realise hone laga ki shayad vo use us najarse nhi dekhati..wo pasand karti hai par dosti ke had me..kai bar fir usne uske ehsas ko use mhsus karwaneki koshish shuru kar di..par har cheese not directly...love, affection, marraige in issues ko kahise batome khusakar use tatolne ki shuruwat hui...vo use jitana samjhane ki koshish karta wo use utanahi alag pata chalati..kuch hatke..some what filmi thi..dreams me rahna pasand karti thi aur use yakin tha uske dreams jarur pure hoge..chahe fir jitna waqt lage.....uske karib jane ke bajay ladka inhi batose usase dur hone laga..usne khud hi se ye assume kiya ki shayad wo khud uske kabil nhi..uske dreamy khawabo ke kabil nhi...dosti ki dor bhi usase chutane lagi thi....Aur ladki in sab se bekhabar...inta ehsas tha ki kuch to usme badal gaya hai..not behaving normal...jaise avoid kar raha hai...uske in sabhi harkotose use bhi kuch samjha aa raha tha par not clearly..actually wo conclusion pe ane se dar rahi thi ki wahi kuch galat na samj na baithe...usne bina puchhe bahot bar puchha tha..ab use directly kuch pucchana tha!!!!!

The role of dear friends???start here...dono ki dosti sab hi janate the. In dona ko milana ye baki dostone apna param kartvya samjha..ladka kitna use chahata hai ye to sab logo ko pata tha...par ladki ka kya khayal hai ye koi nahi janata tha...to sab ne milke deside kiya ki ab ladki ke dil me bhi uske liye. phir idharudhar ki bate karte waqt kabhi uska nam bhi nikala jata..uske man me soft corner banane ki puri tayari ki gayi...wo use kis tarah se like karta hai..use wo kaise acchi lagti hai ye bataya gaya..use bhi kuch mhsus hone laga tha..par in dino wo har genuine reason ke sath kahi gayab ho raha tha..is bat se wo preshan ho rahi thi. ek din usne deside kiya ki use sab kuch bata diya jaye...par himmat juta nahi pa rahi thi is bich 6 month huwe the unke bich kafi din bit gaye the.


Himmat juta kar wo uske pas gayi...kahnese pahele idhar udhar ki ther sare bate shuru ki..par ladke ne mauka hi nahi diya usne kaha dear can u just come to the point, that if i am not wrong..have u feel me in ur dreams...in ur closed eyes...can u feel my love...will u be mine...can i would be only yours...

bas wo khade ki khadi rah gayi...just wordless....he again repeat, tumhara har badalaw notice kar raha tha mai, tume dur hokar...halaki tumse dur jana chahata tha par...cant do...aur fir tumhe mere hi raste aate dekha to bas....sooooo say na something...


she just smiled.

and he rememberd, once upon time she had said to him, u know, sometimes smile is good expession to say something without a word..that is why whenever some will propose me and if ever i also loves him,....i am going to just smile.
And this time she smiled with blushing cheeks....finally friends come around them. friendship means just good to others...

Tuesday, July 6, 2010

कधी तू......

कधी तू रिमझिम झरनारी बरसात कधी तू चम् चम् करणारी चांदरात

कधी तू
कोसळत्या धारा, थैमान वारा , बिजलीची नक्षी अम्बरात
सळसळत्या लाटा , भिजलेल्या वाटा, चिम्ब पावसाची ओली रात

कधी तू अंग अंग मोहरनारी, आसमंत मोहरनारी
रात रानी वेड्या जंगलात,
कधी तू हिरव्या चाफ्याच्या पाकल्यात

जरी तू
कळले तरी न कळनारे दिसले तरी न दिसणारे विरनारे मृगजल एक क्षणात

तरी तू
मिटलेल्या माज्या पापण्यात कधी तू

कधी तू
कोसळत्या धारा , थैमान वारा , बिजलीची नक्षी अम्बरात
सळसळत्या लाटा , भिजलेल्या वाटा, चिम्ब पावसाची ओली रात
..........................................................................................................................................................................
mumbai-pune -mumbai ..खुप दिवासतुम मूवी पाहीला..झकास अणि ताजा अनुभव..परत्येक तरुणाला हवहवस वाटव अस नक्कीच काहीतरी आहे...कथा ग्रेट नहीं पण पटकथा छान आहे..बांधून ठेवते आपल्याला...एक खुप छान सवांद आहे तो तिला म्हणतो, आपण फक्त त्यांच्याशिच भांडतो ज्यानी आपल्याला सोडून जाऊ अस वाटत नाही...मस्त...हलका फुल्का अनुभव आहे..घटकाभरची विश्रांति...कंतालवान्या आयुष्याला एक मस्त ब्रेक...सहज अभिनय अणि साधेसे सादरीकरण...सकाळ पासून संध्याकाळ पर्यंत फ़क्त ते दोघेच..त्यामुले उगाच फुकटचा ड्रामा नाही...लग्नाची प्रोसेस अशी जाणार असेल अणि पाहण्याचा कार्यक्रम इतका सुरेख असेल तर प्रत्येकाला हे हवेसे वाटेल..राईट ???? योगयोगाचे हे योग प्रत्येक रसिक माणसाच्या आयुष्यात येवोत!!!!!!!! गान खुप छान आहे ..ऐकायला ही, अन पहायला ही...आवडल म्हणून इथे दिली.......लिहायच खुप होत खरतर पण मूड नाही आणि ममाँ इज कॉलइंग.....

सुफियान अन त्याचे मित्र

गोष्ट तशी गंमतीची.   माझ्या घरासमोर राहाणारी दोन छोटी मुल माझ्या तीन वर्षाच्या सुफियानचे मित्र आहेत. त्यातील छोटा हा सुफियानपेक्षा फक्त ...