Friday, June 18, 2010

कोर आयुष्य आणि रिकाम मन

इज देअर समथिंग मिस्सिंग...शायद येस...आज सकाळी ''मेरा ओ सामान लौटा दो'' हे गान ऐकल आणि मन अस उगीच हलुवार झाल...प्रवाहात वाहत चाललेल्या आयुष्यात काहीतरी चुकत असल्याची जाणीव त्रास देऊन गेली....आपल्या हातात कोणाचाही हाता नसावा...सोबत नसावी...कोणीही फ़क्त हक्काचा असा माझा, कोणीच नसावा या भावनेने उदास वातु लागल ....इजाजत या फिल्म मधील हे गान...उत्कट प्रेमाचा आणि प्रेमाच्या वेगळ्या तरंगाचा, वेगळ्या मूडचा हा चित्रपट... प्रेमाची अजुन ही न भरलेल्या जागेची खोच आणि बोच ही देत होता....
मानसे निस्वार्थ पणे प्रेम करू शकतात ही शक्यता कितीही स्वपनवत वाटत असली तरी त्याच्या इतकी गोड़ अनुभूति काहीच नसते... अस खुप खुप मनापासून प्रेम करणारा प्रतेकला हवाच असतो कोणी नाकारत असेल तरी ते वरवरचे असणार यात काहीच शंका नाहीं...नुकतच वाचलेल आठवतय मेघना पेठे च्या ''आंधाल्याच्या गाई'' पुस्तकातील एका कथेत लग्न या प्रक्रियेतून स्वतला पूर्णपणे बाहेर काढणारी नायिका शेवटी नायकाच्या सहवासच्या आणि एक सहमानवाच्या भुमिकेशी येउन थाम्बते...हे आकर्षण आहे अणि तरीही हे आकर्षण प्रेमाचा एक बिंदु नाहीतर आणखी दुसरे काय आहे ....अनेकदा वाचनात निस्सीम प्रेमाची उदाहराने पहायला मिळाली अशा वेळी मग लग्न झाल्यावरही ज्यांची बाहेर प्रेम प्रकरणे आहेत मात्र तिथे कसलीच दगाबाजी नाही। त्यातही खरच प्रेम आहे आशा वेळी चुक कोणीच वाटत नाही अणि काहीतरी खटकत राहते, हे ही तितकेच खरे ...क्षणभराच्या का होइना पण खर्या प्रेमासाठी वेडावलेली जीव लावानरी माणसे...सगळी माणसेच....स्त्री वा पुरुष अशी न उरलेली माणसेच..... प्रेम या भावनेला समजनारी आनी जगनारी..कितीतरी कथा त्यातील नायक नायिका आज उगीच आठवत आहेत..जणू वाचानचा सगळा पटलच समोर उभा आहे....प्रेमासाठी आसुसलेले मन कशाची तरी खुप खोलवर ओढ़ धरत आहे ....काय ते नीटस उमगत नाहीये
प्रेम जे majhya ayushyat अजुन ही मिस आहे...त्या तरल भावानापासून अजुन ही मी दुरच आहे त्याची मला ओढ वाटत नाही अस तर काहीच नाही ना... माणुसपनाच्या नैसर्गिक भावानेपासून मी तरी कशी अपवाद राहु शकते !!!! मलाही तर मर्यादा आहेतच की....माणुस असण्याच्या....
ऑफिस सुटल्यावर माझी वाट पाहणार...त्याच्या स्वपनाच्या विश्वात नेणारा अजुन खास कोणीच नाही....कोर आयुष्य आणि अजूनही मन रिकाम.... पतझड़ है जैसे... ओफ्फिसला येताना, खासकरून निवांतपणे घरी जाताना झेड ब्रिज हा लागतोच ....कपल्स्चे आवडते ठिकान क्रोस करने हा सगळ्यात अवघड पॉइंट ....झेड ब्रिज वरुन जाताना तिथे दिसणार्या असंख्य कपल्स कड़े पाहून मन हरखून जात हेवा वाटतो....त्या सगळ्याचा अनोखा असनारा बंध... ही जोडपी, एक तरल भावनेवर नितांत सुन्दर प्रेम करतात...एक उत्कट अनुभव घेत असतात, हातात हात गुफुण गुज करतात..एकमेकांची सुख दुख समजुन घेतात, जगण्याच्या लड़ाईसाठी कोणीतरी सोबत असल्याची भावानाच किती आलाह्दादायक... प्रेरक ठरत असते.. त्या सगळ्या गोड़ क्षणाचा आनद ते घेताना रोज अगदी रोज दिसतात....जगण्यासाठीचा कैफ त्यांच्याकडे असतो....चेहरे बदलत ही असतील पण त्या वेंधल्या भावानाचे चेहरे तर कायम तेच उरतात ना....त्या सागल्या गोष्टीना पारखी होत मी....स्टील आई ऍम अल़ोन
लोकाना वाटत की आम्ही, आम्ही म्हणजे नोकरी करणार्य आम्ही करियर च्या मागे धावत आहोत ...पण ते अंतिम सत्य नाही न...स्वप्न आहेतच...वेगळ्या वाट चलायच्याच आहेत पण म्हणून नेहमीच्या भावना काय मितनार आहेत.... अपराध करतो का स्वप्न पाहतो तर ?? खरतर आम्हीसुद्धा दिलासा देतो स्वतला की येस वुई आर डूइंग डिफेरनट....फसवतोय..स्वतला...करियर अणि ड्रीम्स हावितच नाही कोण म्हानातय पण त्यासाठी सरल जगण्याचा बळी द्यावच लागणार आहे का....नॉर्मल का नाही जगाता येत आहे...प्रेमाच्या तरलतम भावानाचा अस्वाद का नाही घेऊ शकत....खुप मागत आहे का आयुष्याकडून किंवा अगदीच शक्य नसालेला...काम करुन थकलेल्या मनालाही कोणाच्या तरी हलुवार स्पर्शाची इच्छा आहे...फकत एकाकिपने नव्हेच....अपेक्षा आणि इच्छा दोनिकडून असतील त्या त्याच पधतिने समजुन ही घ्याची अहेताच.....कॉलेज चे दिवस तर असच अभ्यासात उडून गेले आता कामाच्या मागे स्वतला गुतावान्यत ही गुलाबी स्वप्नाची आस लावणारेही दिवस जातील, ही उगीच भीती वाटते....माणुसपानाच्या कोणत्याही भावनेला मी तरी अपवाद नाही तेव्हा ते सगल हव हवस नक्कीच आहे....वास्तवाच्या खरेपना हे पोकळ ठरत असेल ही कदाचित पण मानुस आहेच ना आणि त्यात तर काहीच चुक नहीं ना....!!!
कितीतरी असे क्षण आहेत जेव्हा मला तुज़ही आठवण येते...कमी जाणवते...अफकोर्से मला तू अजुन माहित नाहीस ...तुला अजुन पाहिले नाही का भेटले नाही पण तू आहेस ही जाणीव आहे....तुज्ह्या अस्तित्वाची ओढ़ आहे....कुठेतरी तुही माझी आठवण काढत अशिलच ही भावना जपते...अणि तुज्ही मनापासून वाट पहाते...कारन मला माहित आहे माझ्या आयुष्यात सगल कही खुप सुन्दर असणार आहे...तुझ्यासवे अणि तुझ्यासकट....ही पण एक गोड़ भावानाच आहे की तू प्रतेक्ष्यत नसतानाही तुझ्या असण्याची जाणीव रुदयाशी आहे.....
आजही पावसाच्या या रोमाँटिक वेलेत पुलावर सगली गर्दी ही खुप झाकास वाटत होती...आई नो की येकटेपनाची जाणीव तीव्र करत असली तरीही ती गर्दी उगाच आशावासक वाटत राहते..सरीवर सरी कोसलायला लागल्या म्हणून सहज पुलावर गाड़ी बाजूला घेतली..दोन मिनीटासाठी पुलावर उभी राहिले रात्रीच्या अंधार्य वेलेत गर्दी तशी नव्हतीच...आकाशातुन पड़ानर्या थेम्बाना एकटीनेच झेलत घरची वाट धरली....पुन्हा एअकादा एकटीने... तू कोणत्या तरी वलनावर भेटशील अणि मग सहवासाच्या उचतम पातालिवर नेउन प्रेमाची साद घालशील.... ही आशा आहेच पुन्हा

Thursday, June 17, 2010

DIL JANATA HAI....TU HAI TO.......

Me kharatar ek wegalch vishay lihayala basle pan mag tuzhi aathwan khup tivra zhali...kal yach welela me tuzhyasobat hote..ratriche pawne bara hot ahet ani kalchi haluwar bhet tuzhi aathwan det ahe..kitek diwastun khar tar mahinyatun aapan kal itka wel ektra ghalawala asel nahii !!!...ek sampurn ratra sobtine hoto....baryach diwsane ha mokalepana anubhawala. Tai tuzhi sobat nehmich hawishi watli ahe...कायमच...he tula thauk asatnahi me tula warawar sangate nahi ka??
maitichi wegalayach pataliwarchi anubhuti tu mala dilis Tai...thankful to u always...kal tula bar nahi kalywar mala rahawalch nahi...mag tula bhetayach nishchit kela ani alech...tya gharat mala kadihi tujhi maitrin mhnun wagnuk milalich nahi tithehi mala tujhyach gharatil kimbhuna mulisarkhich...tujya itakch prem mala milal...u knw what i always think of that how could i am always lucky to get the best of best friend circle..wherever and whenever....pan aajparyant me tula kadachit sangital nasel ki tujhi jaga kayamch ya saglyacha war ahe dear...majhya awayaktala ani jagnyachya sfurtila tu jitak haluwarpane ani agadi achuk olakhu shakate na titak kadachitach kaonala jamala asel....u r in my heart always and forever...mala as senti ka watay kalatach nahi. pan sometime needs to express righht dear.
''if u had not met me in your life what would u missed in ur life'' ya smsch rahun gelela uttar dilas...ani mala watal yes i am also thinking the same u know....ya msg la mala khup gamatishir uttare milali. sangu...good friend, best campanion, nice collegue..wedhali mulgi, swatala harweleli wedi porgi, jaan, manaskanya, younger sister, visarupanatil item, black beauty, a fool woman, manashi pramanik kas asaw yach udaharan, yedu, bad dream, wagere wagere....ani mahit ahe ka kahi jan tar ya sadhyashya msgwar react hi jhalet. pan mag kal tu mhnalis maitichi ashi jaga jithe me sagla kahi bolu shakte..awyaktatil kahi urat nahi tujhyapudhe...really!! kharo kharach tula hi as watat??? mala hi tar asach watat g tai...u knw amuk ek sangayach an amuk nahi as kadhi zhalach nahi...tu samor ali ki sagal kahi sangital jayach..jat...kiti tari wela me tula agadi faltu sudha goshti sangun bore kelay...I Am Just Like Naked Person in front of u...ekdam ughadi padaleli. jashi ahe agdi tashi...kaslach chehara nahi..faqt ahe tashi...majhya atal-baherch tujhyapasuun kahi ek laplele nahi ki lapawata ale nahi...jithe shabd apure padale ani ashru jama jhale tehi tu purnpane samjun ghetales..uchhar hi n karata nustya sparshatun... kahi weles tar me n bolatahi tu majhya feelings chya talashi jaun pohchates...itak kas jamt tula..tujhya pudhe majhy jagnyatil pratek gosht, sampurn ayushya swachh panyasarkh pardarshak ahe...majhya baichan honarya, traslelya, awaghadlelya, waitaglelya, dukhawalelya pratek kshanala tu sath dilis-det ahes... me tula thanx mhnanar nahiye karan mala tujhya runhat rahaychay kayam...always..forever. khup nashibane changali maitrin labhate tu milalis me dhanya jhale!!!
Madhe ekada ARI madhe kam hote mhnun ale hote...tula n bhetata jane mala shkya nwhatach..mag aapn bhetalo..mala thodi ghai hoti mhnun mag tula mhnale chal nighate tewha tu majhyakade nusati pahatach rahilis..khup premane, khup aashene, khup karunyane..mhntal ag ashi kay pahtes, tar mhnali ''sagal changal hoil heena...sagal changal ani agdi wyawastit honar ahe bagh tu!!'' (kuthe baghayach g me tai) tujha cheryawarche te kshanbhar n badalele bhaw...tai mala anawar jhal hot ani patkan tithun nighale, mala tula mhnayxh hot..'asha karun najarene pahu nakos, khup bharun yet mala..an bharlelya dolyankade mag pahwat nahi tula..i am perfectly ok dear, fakt tujhya maitrichi sath de mala' pan nahi bolawal gela..nimutpane nighale karan mazhe ani ashrunche khup june sambhand ahet (u knw very well) ani tujyapudhe te kadhihi wahtat....
Tai, Ratrichya wela athawni jagawayla tashya purak astan nahi ka!! kimbhuna yach welela ka ya athwatat thauk nahi...tujya mage mage firnari..kahi tari faltusa topic tula aikwat gharat-darat, kichten, warchya kholit, payrryachya tithe, agadi bathroommadhe tu kam karat astnahi me tujhya mage-mage, do u remember that..tu mhnshil tithe an tu jashil tithe Heena asaychi...tujh lagn jhal ata mhnje Heena magech rahili as smajacha karan nahi..me ajun hi tuyha mage magech ahe...(tujhya nawrayala sangun thew me tyachya adhi tujha ayshat ale..arthat tyachi jaga majhya adhichi ahe pan majhi jaga kayam rahnar ahe!!!) majhya mule tula anek wela mamiche ragawane khawe laglet na..abhysat me wytay anate mnhnun, dudh ootu gel, bhajiwar, papdawar laksh thewal nahi, gappachya nadat tu kahi wisarils mhnun...anek goshtisathi na tai..soorrryyyy. agdi kan tharun sssooorryyy.
Tu hai to i will be alright...me tula kitihi dukhawal kinwa majhyamule tula kitihi ragawane basu de I need u in my khushi and gum....me chuk barobar ahe ka yasathi mala tujhi khup garaj aste....ahe.. ya jagane mala amuk eka ghatnet chuk tharawal ani tu mhnalis ki nahi Heena tu barobar ahes....bas tai majhyasathi he khup mahatwach ahe..tujhach tar sakshine me anek mothya goshtiche nirnay ghetalet. journalismla yenyadhipasun, journalismla yenyachya nirnayanatarhi ani agdi parwa parwachya lagnachya wicharaparyant... I always need u!!!mind u dear. aisehi nahi kah rahe hum!!! cheers to our frindship. uuummmmm long lasting friendship.
Aplyatil sampark kami zhala asel pan mhnun sawad kami zhalela nahi..thats our frindship....Tujhya-majhya ayushyat khup naw nawya ghadamodi ghadatat pan tya 'aplyala' mahit astat..thats our friendship...roj-agdi rojach satat bhenare apan ata mahinya-2 kadhi bhetato pan aplyatil oadh kami zhaleli nahi, no gap still thats our friendship...lllllooooovvvveeeee u dear!!!! wish u Have a beautiful journey with ur caring husbond and family....
u knw, som frnz say never forget me..som says always remember but i m born with attitude, so i say 'forget me if u can'!!! Having faith u CAN'T!!!!!
Khup bolta yeil pan thambawach lagel kuthetari mhnun ithe...pratek bhetitun ulagadat rahu punah punha!!!!

Tuesday, June 8, 2010

nanhi jan will soon called KHALA!!!Bahot jaldhi ek nanhisi jan muzhe aur shirin ko Khala kahkar pukarnewali hai. Great na!!! feeling also great!!!! ek chhotisi jan...aankhe band rakhakr hi cutesi smile hotope liye soya rahega!!! aur najane kitne bar uske galope -hotope hmre hot chute rahenge....uuumm muuhaa ...... baby bas hat me samayega ya samajegi...chote chote se hat ki chotisi muthi..chote se pair....itnisi ungaliya...meethese chotse hot....itnusa nak...muthime hmari ungali thame khelta rahega wo nnanhi jan!!!! uuuuummm...maja!!!. tyaw tyaw ki mast dhun gharbhar gunjegi. In dino Yasmin is looking too nice. in pregnency woman looked too beautiful...could not understand logic behind it...its my very correct observation..mind u.
In dino ladka ya ladki ke uparse debate hone lage hai...waise both r welcome...par kya hai na hmre gharme kabhi koi ladka i mean hme koi bhai nhi hai...so expecting male child....aisehi not the final expectation....ladki bhi manjur hai...allah ki har aarjoo kabul hai....uski har den kabul hai. Sooo home is prepared for baby...what lovely feeling, if am having. tab to yasmin and her respected shauhar to hmse bhi jyada maast feel kar rahe honge..ma papa banana ye duniya ka sabse khubsurat ehsas hoga na, really...mumy papa ab nana nani kah layenge...post badh gayi unki bhi., hmare hi tarah...didise khala....wow!!! marathi me kahawat hai 'may maro mavashi jago" mujhe sach me pata nhi tha khala banane me bhi itni khushi hoti hogi.....
uthate baith te yasmin ko koi na koi suggestoin deta rahta hai..we njoyed it.. ye mat khana...wo khana...aisa sochna...ye padhana...ye karna...itna chalana...utana ghumana, is tarahse utho aisa karo and soooooo ooonnnn.... great...sabhi log care karte hai ye bhi to apne aap me ek proude feeling hoti hai....
mere ghar me hm bade hai..sirf umarse otherwise at mental level i m even child as per my family said. and even sometime i feel that my every younger sis-brother is more mature than me....fact is that i m actually imature for any relationship....even in office all of them think of me as too childish to understand the things specially related to romance, love and any sensored kind of topics... (i dont knw why the like to make me pareshan talking abt ths sub. forget it) par ab hme aisa koi nhi kahega...now a smallone will fulfil the place of imaturity space... and i will become matued aunty!!
ye mausam mujhe khala banane ka hi hai shayad...apoorva, ranade friend, priyanka, a collage friend both are on the way of becoming mother soon...and even i heard not confirmed that Tai is also expecting....(ye bat abtak confirmed bhi nhi hui par madam ko roka nhi gaya aur hme bata hi diya...waise sabhi lakshan najar aa rahe ye bhi kaha....friends r just too good..wants to share everything...)

सुफियान अन त्याचे मित्र

गोष्ट तशी गंमतीची.   माझ्या घरासमोर राहाणारी दोन छोटी मुल माझ्या तीन वर्षाच्या सुफियानचे मित्र आहेत. त्यातील छोटा हा सुफियानपेक्षा फक्त ...