Sunday, November 14, 2010

परवानाचा प्रवासकाल रात्री परवाना हे पुस्तक संपवले तेव्हा मनावर एक प्रकारची उदासी घर करून होती. खरं तर पुस्तक वाचतानाही असह्य वेदना आणि त्रास होत होताच. एका 9-10 वर्षाच्या मुलीचा जीवघेणा, भूकेला आणि संघर्षाच्या अत्यंत दुखावणारा हा प्रवास...म्हणजे परवाना. अफगाणच्या तालिबान राजवटीत जीव मुठीत घेऊन अम्मीला शोधायला निघालेल्या तिच्या दुर्दम्य आशेचा हा प्रवास म्हणजे परवाना....तालिानी संघर्षाला समोरे जाण्यासाठी केस कापून मुलगा झालेली मुलगी म्हणजे परवाना...
डेबोरा एलिस या मुळ इंग्रजी लेखिकेचा ‘परवानाज् जर्नी’ या पुस्तकाचा अर्पणा वेलणकर यांनी अनुवाद करून आपल्याला खूप काही दिलेले आहे. पुस्तक मुळातच कुठेही अनुवाद वाटत नाही. इतकं जिवंत चित्रण आणि लेखनं.
परवाना या प्रवासात पहिल्यांदा तिच्या वडिलांना गमावते आणि तिथंपासून तिच्यापुढे असंख्य यातनांची सुरूवात होते. लहानपण विसरून जाऊन अवेळीच मोठं व्हायला लावणार्‍या परिस्थितीचा आपल्याला जितका राग येतो तितकाच तिच्याविषयी करूणा मनात जागी होत जाते. दिवस ड्ढरात्र, उजेड -अंधारात एकाकी प्रवास करणार्‍या परवानाच्या धाडसाचे कौतुक वाटत राहते. बॉम्बस्फोट आणि घरघरत्या विमानाच्या आवाजात तिच्यातील कोवळेपण विरत जात होते आणि तरीही परवानाचे खंबीर आणि आशावादी जगणं आपल्यालाही प्रेरणा देत राहते. वाटेत तिला 8-9 महिन्याचा एक लहान जीव सापडतो. नंतर असिफ आणि मग लैला. सगळे असेच बेवारस.
पोटात उठणार्‍या भूकेचा डोंब विझवताना या लहानग्याची इतकी दमछाक होत असते की कधी ते नासलेले पाव, आंबलेला भात, हिरवट गवत आणि परवानाच्या प्रिय अब्बुंच्या पुस्तकातील पानेही खातात. हे सगळं वाचाताना असह्य होतं आपल्याला. परवाना जेव्हा वडिलांच्या थडग्यावर दगडे ठेवते आणि विचार करते, ‘पैश्यांसाठी आपल्याला वडिलांची हाडे कोणी नेणार नाहीत आता.’ तिच्या आयुष्यातील या प्रसंगाने हादरून निघतो आपण. खूप अस्वस्थ होतो. त्यावेळचं तिचं रडणं तर त्याहून जीवघेणं वाटतं.
पुढे सामान खूप जड झाले म्हणून अब्बुची दोन जाड पुस्तके ती खड्डा खणून त्यात पुरते आणि विचारत करते की, अब्बुंना आता पुस्तके मिळतील वाचायला तर ते नक्कीच आनंदतील. तिचे निरागस भाव आणि कल्पना मनाला चटका लावून जातात. एव्हाना परवानाचे केस बरेच वाढलेले असतात आणि तिने घातलेले कपडेही लैलाच्या अम्मीचे असतात. पुढे ते एका रिहॅब कॅम्पमध्ये पोहचतात. प्रचंड थंडीने आणि भूकेने बेजार असतात त्यावेळेस, एक पुरूष तिच्यावर डोळे वटारून म्हणतो, तोंड झाक. झाकून घे तोंड. बाई आहेस ना तू.अशी उघड्या तोंडाने फिरतेस शरम नाही वाटत? परवानाच्या मस्तकात तिडीक जाते आणि ती स्वत:शीच पुटपुटते, ‘तोंड झाकून घे म्हणजे? कशाने झाकायचे तोंड? एखादी फाटकी तुटकी गोधडी असती तर तोंडच काय थंडीने कुडकुडणारं अख्खं शरीरचं नसतं का घेतलं झाकून?’ तालिबानी किंवा कट्टरपंथीयांच्या या विसंगत वागण्याचा वाचकालाही जाच वाटतो.
तालिबान्यांच्या या असमातेल वागण्याची परवानाला आता सवयचं झालेली असते पण सतत पोटात पडणारी आग या मुलांना खूप छळत राहते,हे स्पष्ट करणारी आणखी एक उदाहरण म्हणजे लैला. याच भूकेपोटी ती सुरंगांंच्या शेतीत शिरते आणि तिचा मृत्यू होतो. ही घटना तर चटका लावते. पुस्तकाच्या या टप्प्यावर तर आपल्या कोरड्या पडलेल्या मनालाही चरे जातात आणि डोळ्यातून वाहत राहतात अश्रू. पुस्तकाच्या शेवटाकडचा हा प्रवास इतका त्रास देऊन गेला की बास.....!!
परवानाचा आणि तिच्या सोबतीचा हा जीवघेणा प्रवास जीवनाची आवड असणार्‍या प्रत्येकाने वाचाच!! हे पुस्तक मराठीत आणण्यासाठी अपर्णा वेलणकर यांना खूप धन्यवाद.

--

परवानाचा प्रवासकाल रात्री परवाना हे पुस्तक संपवले तेव्हा मनावर एक प्रकारची उदासी घर करून होती. खरं तर पुस्तक वाचतानाही असह्य वेदना आणि त्रास होत होताच. एका 9-10 वर्षाच्या मुलीचा जीवघेणा, भूकेला आणि संघर्षाच्या अत्यंत दुखावणारा हा प्रवास...म्हणजे परवाना. अफगाणच्या तालिबान राजवटीत जीव मुठीत घेऊन अम्मीला शोधायला निघालेल्या तिच्या दुर्दम्य आशेचा हा प्रवास म्हणजे परवाना....तालिानी संघर्षाला समोरे जाण्यासाठी केस कापून मुलगा झालेली मुलगी म्हणजे परवाना...
डेबोरा एलिस या मुळ इंग्रजी लेखिकेचा ‘परवानाज् जर्नी’ या पुस्तकाचा अर्पणा वेलणकर यांनी अनुवाद करून आपल्याला खूप काही दिलेले आहे. पुस्तक मुळातच कुठेही अनुवाद वाटत नाही. इतकं जिवंत चित्रण आणि लेखनं.
परवाना या प्रवासात पहिल्यांदा तिच्या वडिलांना गमावते आणि तिथंपासून तिच्यापुढे असंख्य यातनांची सुरूवात होते. लहानपण विसरून जाऊन अवेळीच मोठं व्हायला लावणार्‍या परिस्थितीचा आपल्याला जितका राग येतो तितकाच तिच्याविषयी करूणा मनात जागी होत जाते. दिवस ड्ढरात्र, उजेड -अंधारात एकाकी प्रवास करणार्‍या परवानाच्या धाडसाचे कौतुक वाटत राहते. बॉम्बस्फोट आणि घरघरत्या विमानाच्या आवाजात तिच्यातील कोवळेपण विरत जात होते आणि तरीही परवानाचे खंबीर आणि आशावादी जगणं आपल्यालाही प्रेरणा देत राहते. वाटेत तिला 8-9 महिन्याचा एक लहान जीव सापडतो. नंतर असिफ आणि मग लैला. सगळे असेच बेवारस.
पोटात उठणार्‍या भूकेचा डोंब विझवताना या लहानग्याची इतकी दमछाक होत असते की कधी ते नासलेले पाव, आंबलेला भात, हिरवट गवत आणि परवानाच्या प्रिय अब्बुंच्या पुस्तकातील पानेही खातात. हे सगळं वाचाताना असह्य होतं आपल्याला. परवाना जेव्हा वडिलांच्या थडग्यावर दगडे ठेवते आणि विचार करते, ‘पैश्यांसाठी आपल्याला वडिलांची हाडे कोणी नेणार नाहीत आता.’ तिच्या आयुष्यातील या प्रसंगाने हादरून निघतो आपण. खूप अस्वस्थ होतो. त्यावेळचं तिचं रडणं तर त्याहून जीवघेणं वाटतं.
पुढे सामान खूप जड झाले म्हणून अब्बुची दोन जाड पुस्तके ती खड्डा खणून त्यात पुरते आणि विचारत करते की, अब्बुंना आता पुस्तके मिळतील वाचायला तर ते नक्कीच आनंदतील. तिचे निरागस भाव आणि कल्पना मनाला चटका लावून जातात. एव्हाना परवानाचे केस बरेच वाढलेले असतात आणि तिने घातलेले कपडेही लैलाच्या अम्मीचे असतात. पुढे ते एका रिहॅब कॅम्पमध्ये पोहचतात. प्रचंड थंडीने आणि भूकेने बेजार असतात त्यावेळेस, एक पुरूष तिच्यावर डोळे वटारून म्हणतो, तोंड झाक. झाकून घे तोंड. बाई आहेस ना तू.अशी उघड्या तोंडाने फिरतेस शरम नाही वाटत? परवानाच्या मस्तकात तिडीक जाते आणि ती स्वत:शीच पुटपुटते, ‘तोंड झाकून घे म्हणजे? कशाने झाकायचे तोंड? एखादी फाटकी तुटकी गोधडी असती तर तोंडच काय थंडीने कुडकुडणारं अख्खं शरीरचं नसतं का घेतलं झाकून?’ तालिबानी किंवा कट्टरपंथीयांच्या या विसंगत वागण्याचा वाचकालाही जाच वाटतो.
तालिबान्यांच्या या असमातेल वागण्याची परवानाला आता सवयचं झालेली असते पण सतत पोटात पडणारी आग या मुलांना खूप छळत राहते,हे स्पष्ट करणारी आणखी एक उदाहरण म्हणजे लैला. याच भूकेपोटी ती सुरंगांंच्या शेतीत शिरते आणि तिचा मृत्यू होतो. ही घटना तर चटका लावते. पुस्तकाच्या या टप्प्यावर तर आपल्या कोरड्या पडलेल्या मनालाही चरे जातात आणि डोळ्यातून वाहत राहतात अश्रू. पुस्तकाच्या शेवटाकडचा हा प्रवास इतका त्रास देऊन गेला की बास.....!!
परवानाचा आणि तिच्या सोबतीचा हा जीवघेणा प्रवास जीवनाची आवड असणार्‍या प्रत्येकाने वाचाच!! हे पुस्तक मराठीत आणण्यासाठी अपर्णा वेलणकर यांना खूप धन्यवाद.

--

Tuesday, October 26, 2010

...............

तुमने कुछ कहा नहीं
हमने कुछ सुना नहीं
हमने जो देखा
वो तुम्हे दिखाना नहीं...

आरजू थे जो कुछ तुम्हारे
तुमने कभी जताए नहीं
हमने भी अपने खयालोंको
कभी बताया नहीं...

नजाने कैसे ये खाव्ब है
कैसी ये बेताबी है
जो अफसाना सुलझाना था
वही उलझ रहा है...

किसने ये गम का तराना छेड़ा
क्यों इस शाम को मायूस किया
जो अनकहा अनसुना था
क्यों किसीने हलकेसे गुनगुना दिया...

रोज रत सिरहनेपर
आंखे नम होती है
आंसू गिरते भी
तो आवाज नहीं होती है...

कैसी ये खुदाई है,
कुछ तुमने महसूस किया
कुछ हमने मह्सुस किया
एह्सासोंके जुबानो को अगर्चे
किसीने सुना नहीं...

जुदा जुदा है रास्ते हमारे
जुदा जुदा ही चल रहे है
खैर, हमे तो बस इतनीही राहत है
तुम्हारे दिल का हाल भी
हमारे दिल से कुछ खास जुदा नहीं....

Wednesday, October 20, 2010

Marriage of convinence

Marriage of convinence: facts and fanatasies ya wishayawar parwa ek parisawand hota ani hi assignment majhykade hoti. pan tarihi kirti majhya sobat ali..kahitari weagale ani nawe aikawe mhnun amhi doghi gelo. ashwini abhyankar likhit "convinently yours forever" ya pustakache prakashan hote, tyaweli ha parisawand honar hota...social activist vidya bal, councellor vandana kulkarni, writer prabhakar karandikar he waqte hote...ya parisawandatun apli pidhi kiti lightly lagana kade pahate hech spasht hot hote rather yatil anek mudde malahi patat hotech..soyarik julatana soye pahane he chuk nahich pan compatibilty hi titkich mhatwachi aste ani aapan mhnje tarun nemake compatilbilitycha vichar sarawat shewati karto....lagan ya process kade far negatively pahto...aapla khup gondhal ahe ani neat kahich thauk nahi..he sagal mala aswasth karat hote...

To be frank mihi ya process kade atayant negatively pahate..konas thauk ka pan mala yacha vichar karyach mhntale tari chidchid hote..nakoch watat te sagal...kahitari khup motha- awaghad parasha samor thewalyasarkhe hote ani ugich tras watato...gondhalyasarkhe...

Pariswandat hi hech sagal hote...aajchi pidhiche careervishai..dreams vishai ek dum clear vission astata tyanche..agadich clear nasale tari kahi tari spasht astach tyana..pan tech laganawishai mhntale tar agadich udasin (i am just like that)..kahi vicharch tayar nasto...kasa haway jodidar yache neat uttarch deta yet nahi..(malahi nahi deta yenar kasa haway to..khar tar miihi far vichar nahich kelela)...aai baba baghtil...tharawatil kay te..shewati nirnay tyanacha gyacha ahe ase uttar deun aapn apli baju jhatkun mokale hoto as sagale jan mhnat hote...ayushyatil etkya mothya nirnayavishai itake udasin kase...ayushyacha sobati, jyachyamule ayushyala weagle pariman, ayam milnar astat tya saglyakade far negative ahot..shiway aple palak te adhich tharwat aplyala yatil kahich kalat nahi mhnun..mag apli udasinata ankhi wadharach na!

Ithe sarwjan mhnat hote ki lagn hi sanstha manasachya badalelya wegapramne ani nwya swarupat yayalach havi, rather ti kalanusar badalat geli aselch mhnun ti tikat geli..pan tarihi aaj mulgi pahane-dakhawne he typical suruch aste..tyatun nawe paryay shodhale jatat..live in relationship, trial marraige...contract marriage.. he prayog ahet ani te honarch...convience sarwat adhi asto...amkyabarobar rahatana soye hote ki nahi he pahile paahhile jate..pan shewti shashwat nat nirman karnyasathi parsparpurkata, paraspar wishawas, he mhtawache aste, sah jeewanat surwatila soye pahuyat mhntalo tari kahi varshat ya soyiche mhtawe galun gele aste ani tithe compatiblity ahe ki nahi he pahne garjeche watate...aaj tarun man jage jhalay tyamule laganatil gunwatta wadhali ahe ani divorce che pramanhi wadhale ahet...arrange marrige madhil so called yashaswi laganpekshahi samjun umjun keleli lagne hi adhik anadi ani sukhi disatat ani astat hi... he sagale patat hote...padhadichya maragane jaun kahi hot nahi kinwa tyala chhed ch dyacha mhnun aaj prayogshilta wadhaleli ahe...lagan tari apwad kasa rahil...

Aplya pidhicha gondhalch itaka ahe ki apan tari kay karnar...aple palak kuthe mhntat, chukala tar chukalat amhi ahot pan tumhala naki kay hawe te spasht kara..kuthe wegale paryay khulepanane swikartat mag gondholch gondhal hoto ani sagli jababdari tychyawar sopaun mokale whawas watat..

lagan sahan goshtit aple mat nahi ghetale tari mala tras hoto pan itkya mothy vishayat sadh majhe mat hi janun ghetale gelele nahi ani malahi tyasathi kadhi bhandawa watal nahi so called sanskarat ya goshti yet nahi hech thauk...rather aaj mala yawishai matach nahi..mala naki kay haw kinwa kay nako he kunala aikawese watlech nahi tyamule malahi kadhi vichar karaws watala nahi ani aaj ashi paristithi ahe ki mala kahi mat hi nahi ani ata banawata yeil ka nahi tehi thauk nahi....

6-7 mahinyapurvi amhi 7 jan milun yuwache pan karaycho...sunday hota ani amhi vishay kay ghyacha yawar doke ladhawat hoto..tyatun lagan ani tya proceesskade apli pidhi kay mhnun baghatek ha vishay tharala...laganatun kay apekshit ahe ani tyachi process kashi hot jawi yawar tarunache opinion wagere wagre..ya gappat me shantch hote...mag amchi hi charcha amchyawar ghasarli, ki aapan hi tar tarunache pratinidhitwa karato tar kay vichar karato..amchyamadhe 1 committed hota ani ek shadishuda...pahili target mich jhale.. me tyawelet manat aleli khup spontaneous reactin dili..utsfurt vichar...mala bhawanik guntawnuk mhtawachi watate tyamule lagan ha khup nantarcha vichar vatato...tyala kinwa mala konalahi emotional support hawa asel tar mast bhetaycha, firaych, gappa maraychya...hawe te share karaycha ani mag diwas sampala ki apaplya ghari jayche....amhi ek sarkhe nasu, vichar hi sarkhe nastil rather yanchyat simmilar kay ahe as prashn padala tari harkar nahi pan tarihi amhi amchya patlyawarun samjun gheu shakt asu..adar karat asu tari pure na..basically kaslyahi patliche ani kuthalyahi vishayche sharing mhtawache..tyala ani mala amhala doghana hi amhi awadalo pahijet khuppppp..ani prem watale ki mag ahech relationmadhe adkane..ektra yaylach hawe ase watale ki mag nirnay ahech....ya process la kiti diwas, mahine, varsh lagtil he mala nahi thauk kiman majhyawatine tari nahi thauk....baas me ajun sampawle hi nahi te sarwani comment karayala, khechayla surwat keli...he jara forwardch ahe..(majhya simpal rahimanawarun ani kahishya gharelu lookwarunch opinion bar ka)...u r nothing but dreaming ani tehi ashkya swapn...agadi he live in tar ahe fakt aplya gharat rahaychahe pasun te mag lagan karaychach kashala ithpryant...

Ya wishayala gheun majhe so called brain washing karnyacha hi praytan jahala...me jara atich impracticle hot ahe...he as pratyakshat ghadat nahi...palakana ghai aste ani mule hi thambat nahi itprayant nirniralay padhatine sangun jahale(thats what the reson i dont like tis topic as everybody start giving lecture) ekane mag mala thetch vichare and what about biological need...manasale ti watatech na...frankaly speaking today also not prepared..tewha mhnale hote ki need ch asel tar mag to ti kuthun hi fulfill karu shakelch ki...(yawar prash vicharnarya majhay mitracha chehara asa kahi jhala hota ki..uske bas me hota to wo tabhi dimag nikal ke dho dalata)..me punha mhnale need ch asel tar kay bolanar na...haluwar bhawanecha ek bindu., ek anubhuti hawi asel tar tyala kon haway he toch nahi ka tharwu shakanar...manatil asankhya umatanarya bhawnechi garaj ani magni hi wegali aste...apalya bhawaticha awakash koni modawa ani tyat koni shirawe, aplya agadi agadi jwal koni yawe he pratekjan swatch tharwu shakte...to awkash koni modala tar chalel yache aple aple kahi niyam astat ani vyakhyahi..copmatibilty mhtawachi ki need..apala prawas asa ulatach asto adhi biological garaja (nisarg niyamachya nawakhali) ani prem kinwa parsapar purkata, paraspar sawedana nantar...mala adhi he apekshit ahe nanatar sharir he madyamhi tumchyahi nakalat galun padatech ki...manaparyantacha prawas suruch nahi karaycha ani sharirapryant yayche...konas thauk ka pan jara vichitrach watate...majya ya bakabakiwar mitarne shantch rahne pasand kele..argu karun kay karanra asehi watale ani nako tya swapancha vichar karte asehi tyala watale...tya kshani amchya natyasathi tyane niwadaleli soy malahi ugichach changali watali..ektar majh tyala patnar nwhat ani dusar mala as watat ki khawb jab tak hakikat ban jaye ya jindagi ke hakikatse khawb rubaroo hone tak khawb dekhane me harj hi kya hai...

Parisawnda nantar he sagale athawt hote...me ani kirti officemdhe yeyiprayant chrcha karat hoto.. ani ya junya athwani tajya jhalya...amhi ajun hi negativelycha ka vichar karatoy as watun need councelling asehi tyweles watale...ekunch apla gondhal kami honya aiwaji wadhatch jatoy...but friends wish u compatilble partner....

kal me lihile hote pan comp ne dhoka diya so aaj punha lihile

Plz do have comments..share ur views also...just wants to chek whether we all thin diffrently or apla pratekacha gondhal pan nirala ahe...

:)

Saturday, October 2, 2010

Do you have some1 special???

Hey Heena, do u hav boy friend??? i just shocked when ruksana asked me this question....she and i just met in morning and at night she asked me such starnge question. i had went latur district regarding some studies...waha ghumane ke liye wo meri madad karnewali thi...15th sep ke morning me hm dono pahelibar ek dusare se mile..she is elder than me so i prefer to call her didi over ruksana...pure din hm sath me ghume, usne kai logose mujhe milawaya...i jst impressed by her confidence and talketive nature...

Ratme khana ho gaya so i just helping her to clean the utensils, she suddenly asked me, do u have some 1 special in your life...???do pal i was just blank, cause hum log studies ke bare me bat kar rahe the aur achanak se ye kya sawal..i just smiled and answred no didi....'how could??' mujhe is sawal pe bahot hasi aa gayi maine kaha ab nahi hai to kaise ka kya matlab?? fir puchha tum sach me single ho??? ha didi, kaha aur bartan rakhne lag gayi, waise wo mujhe room me lekar gayi aur bed par bidhaya achha tumhe koi pasand to hoga na par
"to how could i remain single, basically aaj tak kisise dil lagaye aisa koi mila nahi hoga, milega to dil bhi lagega"
"hmmm sach re but i dont belive"
"bat sirf pasand ki hai to i like many of friends but if u talk in context of love...it is going to happen at present nothing like that..."
"acchha batao tumhe to kisine pasand kiya hoga na" i just laugh on that and replied "in that case also main single kaise rah sakti hu....." :)
"bano mat ha, kisine to pasand kiya hi hoga...i am sure...subahse main tumhare saath hu i find u as very generous person (ek din me aisa kya find kiya use hi pata)..a smart girl...tumse milane se pahele mujhe laga tha ki pata nahi kaisi hogi tum..uparase pune se anewali matlab to city ki ladki...najane kaisa hoga tumhara aproch par maine tumhe bahot alat paya...har ek se u talk very gently..bahot hi adjustive lagi...mai agar tumhe itanese pal me pasand karsakti hu to abtak how could no guy approch u..kisiko bhi tum achhi nahi lagi." (uska ye sabkuch mujhe bahot ajib lag raha tha..aur pata nhi har koi inhi batome interest kyo dikhana chahata hai....uuuumm)
"dekho na kisiko bhi achhi nahi lagi..can we change the topic plzzzzz..mujhe tayari bhi to karni hai"
"nahi"
"...."
"tum batna nahi chahati hogi hmari itani jan pahchan kaha hai, hmm chhodo"
"...."
"so u r ignoring me..right?"
"what rubbish aisa kuch bhi nahi hai..chupane layak kuch nahi ab tayari karne chale..feeling like sleepy..kuch aur bat kare"
" see heena u are ignoring me"
"..."
"are sachhi me kisine pasand nahi kiya...kiya hoga to kisine bataya nahi....bataya nahi to mujhe pata nahi aur mujhe pata nahi isliye apko bata nahi sakti..ek tha jiski shayad mai crush rah chuki hu..its that simple di..fine...happy...ab chale"
"are u sure na noone likes u"
"filhal to sure"
i just went out from that room..but she persued me and catch at another room where i was started packeing my bag. Heena, agar tum mujhe pahele milati to mera ek dur ka dewar tha...
now i gave her dirty look...usne bat ko majak ke taur se dauharaya..fir kaha are sach re tumhe pahle milane kya huwa tha? i reallyyyy just ignored her at this time ...she continues her bakbak...

(i dont understand what she finds in me....predictions galat bhi to ho sakte hai na) fir us bat ko hi wahi chhhodane ke liye kaha..warana age bat hi nahi hogi..she promise me and at night i left her.

Ye sara kissa is liye yad aya kyonki aajhi subah uska phn huwa...bate hui aur usne firse kaha...tumhe pahle milane kya huwa tha....par isbar main kuch bhi kahanese pahle hi kaha..kahane ka matlab hai..ki hamari dosti aur gahari hoti na...is bat par ham dono bhi has padhe....!!!

Saturday, August 7, 2010

थंक्स फॉर एवरीथिंग.... थंक्स फॉर युवर फ्रेंडशिप !!!!


आपली मैत्री आता बरयापैकी जुनी झालिये आणि आपण परस्परांचे उत्तम मित्रही झालो आहोत..पण आज सहज मागे valun पाहताना विचार येतो हे कस घडल??


कारण स्त्री पुरुष मैत्री म्हटल की अनेकांच्या भुवयाना व्यायाम आणि डोक्या मधे प्रश्न चिन्हांची गर्दी जिथ दोन स्त्रीयांची मैत्री कायम टिकण अवघड तिथ स्त्री- पुरुष मैत्रिच आयुष्य किती? पण आपली मैत्री तर दर दिवशी आणखी आणखी मचुअर होत असते..... कारण

खर सांगू? मला प्रथमपासूनच बरोबरीच्या मुलीचे मैत्रिनिचे ते टिपिकल आवडते विषय म्हणजे पिकचर्स सिरिअल, फैशन, ड्रेसेस, मोबाइल्स महागडी होटल्स, शौपिंग, आणि गोसिप्स या सर्वांचा तिटकारा असायचा अगदी इरिटेटिंग व्हयाच सगळ.......... मला त्यापली कडच आयुष्य बघायच होत, शोधायच होत, जगण्याचे खरे अर्थ समजुन घ्यायचे होते आणि नेमका तूच माझ्या आयुष्यात आलस ! मैत्रीसाठी एक सुन्दर साथी मिळाला...... तुझे परिपक्व विचार, आश्वासक अस्तित्व नव्या जगातला असुनही सत्य - शिव- सुन्दरंच भान सामाजिक प्रशानाच गंभीर समस्यांच आकलन, हे सर्व तारुण्याच्या मौज मस्ती पलिकडच असत हे तू मला वेळोवेळी दाखवून दिलस तू म्हणतोस आहे तू म्हणतोस ' काबुल आहे तारुण्य एकदाच येत त्याचाही मनमुराद आस्वाद घ्यायला हवाच'' पण

त्यापलीकडे एक जग आहे हे तूच मला समजवालास जगण्याच भान...नवा अर्थ दिलास माणसा कड़े, निसर्गाकड़े त्यातला अमर्याद सौंदर्याकडे डोलस पणाने बघयालाही तूच शिकावालास स्त्री पुरुष भेदा पलिकडली दोन स्वतंत्र व्यक्तिमत्व पण विचारधारा एक ही आपली दोघांची खरी ओळख !!!

तुझ्यामुले मला स्वतंत्र प्रदन्या, स्वतंत्र आत्माभान आल म्हनुनच मित्रा

थंक्स फॉर एवरी थिंग.... थंक्स फॉर युवर फ्रेंडशिप !!!!

1 mast mast greeting hati aal aani watal sagalyashi share karaw...yatil sagale vichar ase ahet ki ho kharach mihi tar asach vichar karte ki..he shabd badha jhalele disale...kal ratree wachatana konala tari te aikwawese hi watale mhnun ratri 12 la eka mitrala vicharale ki aikshil ka ani mag tyane hokar kalawalyawar tyala he sagal wavhun dakhawal tewha jaun man shant jhal.......

Friday, July 30, 2010

...........ijaazat !!!!


Ijjajat...gulazarchya alahaddayak hatalanitun ani aprim geetani sajlela 'khubsurat' mhnawa asa chitrapat...taral...ani titakach bochara. film pahun zhalyawar aat khup kahitari ulathapalath zhali...khup wel ugachach udas watat rahil...Prem kasahi, kuthehi, kadhihi faqt premch asat... chuk ani barobarchya palikade janar nirwyaj perm..nikhal-nirmal bhawana ani ya bhwanashi pramanik rahnyachi ek dhadpad. chitrpatacha prawas bahutek ha asach....surekh ganyachya shabadancha saj ahech ani jodila....apratim kahitari pahilyacha anand ani tarihi dardbhara kuch ehsas bhi...kambhakht ishq hamesha dard ke sath hi to panapata hai...


maya(anuradha) vishai prachand prem watanara mahinar (nasruddin) ani ya premachi janiw asanari sudha (rekha). prematun ani premamule bhandhale gelele he teen jeew. maya hi kahishi wendhali..swapanwat jagnari taruni..swatachya vishwat kayam harwaleli ani thodishi hutty...manmani karnari...pan titkich niragas.. mahindar ani sudha mayachya achanak gayab jhalyane laganat bandhale jatat...pan maya tyanchya sobat rahat nastanahi kayam tyanchya sobatch aste...mayala ajunhi mahen awadato..rather apan khup prem karto tyachyawar he tila durawalyanech tar janwat.. kadhi madhe ti tyala phn kart aste...sudha pasun yatil kahich laplele nahi..mahenhi prayatn kart asto sudha shi loyal rahnyacha....ani sudha hi titkich samjutdar..


sanse choti ho rahi hai...ek lambi sans bhej do mahen ashi arjaw karnari..Maya.. tya doghanchya gharatil tichya astitwachya khanakhuna denar tich saman pathwun dilyawar "mera kuch saman tumahare pas pada hai, sawan ke kuch bhige bhige din rakhe hai, aur ek khat me lipati rat padi hai, wo rat bujha do mera wo saman louta do" mhnat sobat jaglele pratek kshan punha magnari ani tyasobat kayamch mitwun ghenyachi 'ijaazat' maganri aallad maya....kadhich ani kuthlyach kshanala chuk watat nahi...tich prem ani tya doghamadhil tich astitwa kuthech batbatil...nakosa kinwa sansar modanari watat nahi..taralch janwate, ti ani ticha kharr premhi.


mahinder, maya war manapasun prem karanara, tichya wendhalya ayushyala samjun ghenara ani tichi nitant kalaji watanara....ani tarihi sudhashi to 'beimman' watat nahi...mhnaje nastoch muli. tichyashi pramanik rahata yaw mhnun to hi tar pramanik dhadpad karat asto pan ektya mayalahi apalch aadhar ahe hehi tyala kalat asat...mayachya phn ne kasawis honara mahen sudhachya nighun janyane hatbal hoto, he hi tikach khar ahe..mayavishai nitant oodh asnara mahen tichya babtit nirnay ghenhyasathi tyala sudhach hawi 'jo sach hai aur sahi hai' he phakt tich sangel hi urmihi tyachital kahrepana ulgadat nete..tyacha jeew donikade guntalel ahe ani tari tyach wagna kutech apramnik nahi...konashich nahi...


maya-mahinder premavishi mahit astana hi nirmla vishawasatun mahinderchya mage ghar karyala nighaleli sudha...kuthalya na kuthalya vastutun, nhitar mahenchya sawandatun aplya gharat pratek thikani maya ani mayach wasleli ahe....he thauk astanahi kasawis n honari sudha..mahinder chya ayushyat aapn alo mhnun maya geli as zhalale nahi he janun asanari...maya sawand ani vastutun chalat asli tari paratyakshat tila bhetayala tayar nasari tichi stree sulabh jaljal pahun hi sudha typikal watat nahi ki atatai, sanshai..ticha samjun ghen hi itak romantic ahe ki tyag wagre shabadnahi lajwanare watat...mahen pasun durawanyachi 'ijaazat' ghenari sudha aplya ata khup khalbal karun jate...


tighanche hi astitwa kuthech chuk watat nahi..''its called love'' he khup sahaj gulazar sahab aplyala sangun jatat...prem ani lagn ya donimadhil chhata spasht hi hote ani titakich dhusarhi...premacha sukhad vichar deta deta vichar hi karayla lawnara ha anubhaw ahe...shewat thoda trasdayak ahe...par ye ishq nhi asan he alwar pane aplyala sangital ahe.. khar ani khot..chuk ani barobarchya palikade nenare prem he maya itakch wendhala, sudha itak mature, ani mahen itakch confused asat...ani bahtuek ttighan itkach ROMANTIC....

Friday, July 16, 2010

CuTe Suggestion 4m My Seniors

Seniors....ragawanare, chidchid karanare, satat kashawarun tari firing karnare mhnje ashi jagach shodhat rahanare, sandhi milo n milo bolat sutnare. Seniors kadhich tumach kautak n karnare. Seniors saglyat bore assingmentwar pathwanare, tyachi best copy magnare. Seniors mhntale ki asach kahtari chitra ubha rahte...pan my seniors are diffrent...but that doesnot mean warch warnan tyana lagu hot nahi.... (infact he warnan tyana pahun tar suchala) pan tya warnanala chhed denare hi anekwela tyanch wagne aste..khup caring, khup premal, khup samjutdar, chuklelya batmya aso ki chukichi copy direct shivya ghaltil pan tyanchya warchyanpudhe amchi baju ghetil...juniors mhnun hinwat n basta, seniorschya barobarine ekhada anubhaw ghyala lawnare...amchyatil sawand yamulech khup mokla ahe...dari nahich muli kasli tyamule sawand hi khota hot nahi, titkach saccha ahe jitaki amchi maitri.

Ata seniors mhntale ki weloweli suggestion alech. Mhnje aapan murkhatil murkh ahot as samjun yanche suggestions suru hotat... batmi ashi lihi, ekdatari wacha, chahala wel ghalwu naka, he as kar, amuk no. asa milaw, pasara awar, phn kar, mahiti ghe and sooo ooonnnn...pan kahi weles hech Seniors aplyach wayache hot gamtidar suggestion hi detat tyatil humkhas mhnje...itak firata tari kasha g asha tumhi...shodha mhnje sapdel...aaj me asech kahi gamtidar anubhaw sanganar ahe....

* Incident 1)- City incharge aslele pradip nifadkar sir. he called me in his cabin..chhotekhani ahe ti. mhnje ek table ani 2 chaires. me jaun basale. tyani mala ek batmicha vishay sangitala. tyawar tyani mala majh mat, ani vishaych understanding wagre vicharlyawar me 6-7 oli salag kahitari bolale. senior personchya samor boltoy yach bhan thewun, shant ani haluwarpane. sir khurchila relun basle hote. majhi wakya sapmaychya aat tablewar te ekdum pudhe sarkale ani mala mhnale, Ganyacha class lawlayas kadhi?? me shocked rather confused. he kay madhech, ase kahitar bhaw chehryawar gheun me tyanchyakade pahat rahile. tyani punha hach prashn kela. me manenech nahi as uttar dile. mag te mhnale lawayla harkat nahi. awaj changla ahe tujha. tu majhashi khup bolat nahis (He kayamch dukhan ahe, ki me sawadat kami padte ha tyancha nehmicha akshep and i agreed) pan j kahi tu ata bolalis ani yaadhi me phnwar aikal tyawarun tujha awaj khup patal ani chan ahe. me punha nusatich man halwali. mag vicharal gates ka kahi. me patkan nahi mhnale. ata tyani majhyakde ashcharyane pahile. me - nahi mhnje gate pan apal apalch na..te- ok bathroom singing....me again man dolawli. tase te ankhi khurchila pudhe oodhat mhnale pan try kar ajun hi, tu asa class lawayla harkat nahi..(majhy manat sandhyakalch chitra dolyasamor ubhe rahat hote...majha ardaorda, mothyane bolane..filename ordun sangane, ani agadi besur gate as ithe anekana watat...khas karun gan ga mhntlyawar dhanshree athwali...because she gets irrtate of my arda orda..mhntal yana kalal ki mala as kahi sangnyat yetay tar bichare sare chullubhar pani me dub marna pasand karenge). disscussin samplyawar hi mhnale heena think on...kadachit tujha tyat nawhi hoil. ata me beshudh padayachi baki hote...khali utrun he suggestion sangitlyawar sagnyani sangital kahi goshti manawar ghyachya nasatat, tu nahi na manawar ghetal..adhicha atyachar khup ahe..ani tewadhach pure aheeee.

*Incident 2)-Suggestion given by Vivek Bhuse Sir. 12 chi meeting sapmlyawar amchi chhoti meeting suru zhali. ashach gappanchya. me siranchya shejaril chairewar baslele hote. Bolta-bolata ekdum Deepa kade baghat mhnale, office madhe deepa ekdum taptip aste. ya war me patkan mhnale, kay o sir amhi nasto. tyawar te mhnale tas nahi, ti nehmi parlourmadhe jat asawi as watat. tu kashi neat netaki yete pan parlourla jat ashil as watat nahi. ya nantar tyani sagla morchach majhyakade walawala. kas ahe heena, yat kahi waiet nhi, pratekala watat na chhan disaw. yasathich tar he sagle astat. tu kadhi facial kartes as watat nahi..kel pahijes. skinsathi changle aste. mulini tar ashi kalji ghyalach hawi, kay barobar na. tyani facial ha shabd uccharlyanatarch i was astonished. yana kas mahit ya arthane. mothe dole karun ani ek khatyal hasu gheun me tyanchyakade pahat rahile. mag tyani mala punha bajawal karat nasashil tar karat ja facial. Yaweles te senior nwhte. tyanchya pratek shabadat parental touch hota...mala ekdum tyanchi mulgi aslyasarkhach watal. (Tasahi tayni mala manaskanya samjayala majhi harkat naslyache me sangitalech ahe, tyana).Gammat na mitrana ya goshti mahit astil yachi khatri hoti pan sir hi....me siranakade itar kontyahi madatisathi, mahitisati gele ki he always ready to coperate me...
*Insident 3)- Office madhe sadharntaha 4 chya sumaras me ektich basalele hote. (majhya department ani majhya groupmadhun). baherun Vishwas Khod Sir ale, kahitari kam karat basale. Kam jhalyawar te majhyakade ale ani mhnale, Bal ashi ekti kay basales. me pratekachi assingment wagere sangitali. mag te ekdum mhanale, tujhakade pahile na tari sagla shin nighun jato. tujhya shant chehryakade pahile ki khup pleasant watat. tujhe he niragas bhaw kayam asech thew. ya fieldmadhe puthe jaun amchyasarkhe kore ani berki chehare nirman hotat. tuja ha bhaw matra tu jap. Mala khup chhan watal hot sir tumhi as mhnala hota tewha. kautuk pratekalach awadat pan tumhi jyach kautuk kel hot te majh nahi..ti dengi asel allahchi ani tyannatar jya sanskarat me wadhle tya majhya familiche. mhnun khup ananad zhala. Dont know sir niragasata japata yeil ka nahi. pan me prayatna karel man-bhawnene corrupt n honyasathi. Manase khup jawalun pahayala laglyawar ani he manase khup kalu laglyawar na aplyatil innocencela khup dakka basto..still sir i promise...ya dengichi ani tumchya kautukachi manapasun japnuk karnyacha prayatna karel.
*Incident 4)- Wattel te khardaychi saway ahe..ata type karyachi saway ahe as mhnaw lagel. Ek article lihile hote ani Parag sirana wachayla dile hote. Tya articlechya adhichi majhi ghalmel, paristithi tyana thauk hoti. Article wachun jhalyawar tyani saral mala ek chhotese patrach lihile. Tujhi sanvedanshilata, kahiweles tyatun nirman honari udvignata, halwepana ha tujhya manacha kamkuwatpana ahe as me ajibat mhnanar nahi yaulat tujhya anubhawala hi uttkata sajeshi ahe, dear. lekhani hi tujhi streanth ahe. tyala hi sawedana khup purak ahe. dear ajun aswasth ho tyatun j nighel te khup sunder asel...jagdish khebudkarani sangitalela kissa hi tumhi sangitala, anekwela lok careercha arth charitarthshi lawun yamadhe gallat karatat. gadima (g. di madgulakar) yani charitharthasathi anek goshti kelya pan lekhanachi awad japli mhnun shabdprabhu gadima aplyala disale. tujyatil dadleli uttakat heena pahaychi ahe. lihit raha. tujhya pratek groth kade me kautukane pahanar ahe. keep it up. shabd n shabd siranche ahet. sir heena prayatn karel...jamel ki nahi thauk nahi...pan asha kadhich sodaychi nasate he shikwalay mala....
*Incident 5)- " moththi ho heena.'' he wakya wachatana mothi ho yawar jor dya ani sagal wakya mothyane wacha. aal ka lakshat he kon mhnat. The great Kirti. uthata basata milel tya sandhit mothi ho heena, he bajawan astach. tujha wendhepana jara kami karshil ka, apala visarupana kadhi sampanar ahe. kay he adhi pasara awar. apan disturb aslo ki, adhi chehara neat kar ani kay hot te sang (direct dhamaki.)Ajun Doctorankade geli nahis...kashi g ashi wendhali. ahwal lihilat ka madam. madhech kadhi tari hakkachi TAIGiRi karte. ani satat mala moth karanyachya mage lagli aste..
*Incident 6)-Deepa, she never suggest me but orderd. he tu nahi karaych ani nahi mhnaje nahich. yawar puthe kay bolu nako. subject is closed. Amuk ek tu kel pahijes hi tula sandhi ahe, ani kahi diwas thabun wagere kahi nahi...aaj ata ani tabdtob. ati spasht asnyachi kahi garaj ahe ka?? ha prashn nasto tar ati spashtpana sod he suchwayche aste. she always fired me as elder sister. and i dont knw how i also follows her as younger sister. She likes my Smile. yache warnan ti khatyal-khodkar smile aslyache mhnate. as ka te tilach mahit. he tine mala ata sangun jhalay still kadhi mdhech mhnate ata tujhi hi smile kharach chhan ahe. janu tila mhnaych asta kadhi hi kontyahi paristithit othwarch he hasu dhalu deu nakos dear.
* tu dukhi rahat jau nakos, mala nahi awadat. nehmi anadi ani hasat raha tujhyasarkhi..tu kahi tari nawin ka nahi shikat, guitar awadte na tula. class pan shodhun deto hawa tar ani sobat hawi asel tar mihi lawto class pan try new thing to change ur mood (me dukhi ahe as hyala ugich watat)... shree.
* mala tula kahi sangawas n watana kkinwa sangu ka vicharaw lagana ha majha parabhaw ahe, me tula majhyakadche sagal share karto ani tu..khup busy zhalis ka...sawandch nahi kiti diwasapasun...natyala japata ale pahije. bolat ja, kadhi hi, kayamch....Deepak
Ase khup chhan ani majeshir suggestion mala milatch astat. being younger in office goes in favour and at the same time he lok suggestion deun chhalat hi astat, hasawatat hi ani nakalat dole olawatat.
One more secret...its big big big secret. so konala sangayach nahi ha..secret should remain like that way....Heena that means i heard that somebody has suggested to someone to keep a diary for 28 th december. boleto boss kuch to locha jarur hoga...so be careful...badme nahi bolneka ki apun ne kisiko bataya nahi...28 th ki sham me apun ko dhundneka bhi nahi...is diary ke barme apun ne sirf suna hai...aur apako batayabhi...boleto apana isme itanaich hath hai...to boss forget apun ne abhi apko kuch batatya!!!!
and ofcourse apke suggestion cum comments are welcome!!!!!! so plz leave it!!!!

Saturday, July 10, 2010

kahani dosti ki...pyar ki


Ye kahani hai un dostonki jo dosti me bhi puri tarah se andhe huve. Mano jaise vo samjh hi nahi paye ki dosti nibhane ke chhakar me unhone kya kar diya tha.....
Ek smart ladka aur Ek cute, innocent ladki..kahani hai in donoki. both are intelligent. dono ki understanding aur wavelenth kafi milati thi. waqt ke sath dosti ke har naye rang ko unhone mhsus kiya. dosti pe jaan nisar thi unki....Par...ye par jo word hai wo unke bich kab aa baitha ye unhe bhi n pata. ladka njane kabse par ladki ko pasand karne laga tha...shayad chahat ke rahpar usne kadam rakha tha. ladki in sabhi cheeso se bekhabar thi. uski halat istak abhi pohonchi nahi thi. uske liye dosti ab bhi saf-saf thi. aur uske liye dosti me kuch badalw tha..something differnt than others...kuch magic huwa tha jo samjhane laga tha par use is bat ka ansha bhi nahi tha!!!!

Is khubsurat se ehsas ke kuch din bit jane par ladke ko realise hone laga ki shayad vo use us najarse nhi dekhati..wo pasand karti hai par dosti ke had me..kai bar fir usne uske ehsas ko use mhsus karwaneki koshish shuru kar di..par har cheese not directly...love, affection, marraige in issues ko kahise batome khusakar use tatolne ki shuruwat hui...vo use jitana samjhane ki koshish karta wo use utanahi alag pata chalati..kuch hatke..some what filmi thi..dreams me rahna pasand karti thi aur use yakin tha uske dreams jarur pure hoge..chahe fir jitna waqt lage.....uske karib jane ke bajay ladka inhi batose usase dur hone laga..usne khud hi se ye assume kiya ki shayad wo khud uske kabil nhi..uske dreamy khawabo ke kabil nhi...dosti ki dor bhi usase chutane lagi thi....Aur ladki in sab se bekhabar...inta ehsas tha ki kuch to usme badal gaya hai..not behaving normal...jaise avoid kar raha hai...uske in sabhi harkotose use bhi kuch samjha aa raha tha par not clearly..actually wo conclusion pe ane se dar rahi thi ki wahi kuch galat na samj na baithe...usne bina puchhe bahot bar puchha tha..ab use directly kuch pucchana tha!!!!!

The role of dear friends???start here...dono ki dosti sab hi janate the. In dona ko milana ye baki dostone apna param kartvya samjha..ladka kitna use chahata hai ye to sab logo ko pata tha...par ladki ka kya khayal hai ye koi nahi janata tha...to sab ne milke deside kiya ki ab ladki ke dil me bhi uske liye. phir idharudhar ki bate karte waqt kabhi uska nam bhi nikala jata..uske man me soft corner banane ki puri tayari ki gayi...wo use kis tarah se like karta hai..use wo kaise acchi lagti hai ye bataya gaya..use bhi kuch mhsus hone laga tha..par in dino wo har genuine reason ke sath kahi gayab ho raha tha..is bat se wo preshan ho rahi thi. ek din usne deside kiya ki use sab kuch bata diya jaye...par himmat juta nahi pa rahi thi is bich 6 month huwe the unke bich kafi din bit gaye the.


Himmat juta kar wo uske pas gayi...kahnese pahele idhar udhar ki ther sare bate shuru ki..par ladke ne mauka hi nahi diya usne kaha dear can u just come to the point, that if i am not wrong..have u feel me in ur dreams...in ur closed eyes...can u feel my love...will u be mine...can i would be only yours...

bas wo khade ki khadi rah gayi...just wordless....he again repeat, tumhara har badalaw notice kar raha tha mai, tume dur hokar...halaki tumse dur jana chahata tha par...cant do...aur fir tumhe mere hi raste aate dekha to bas....sooooo say na something...


she just smiled.

and he rememberd, once upon time she had said to him, u know, sometimes smile is good expession to say something without a word..that is why whenever some will propose me and if ever i also loves him,....i am going to just smile.
And this time she smiled with blushing cheeks....finally friends come around them. friendship means just good to others...

Tuesday, July 6, 2010

कधी तू......

कधी तू रिमझिम झरनारी बरसात कधी तू चम् चम् करणारी चांदरात

कधी तू
कोसळत्या धारा, थैमान वारा , बिजलीची नक्षी अम्बरात
सळसळत्या लाटा , भिजलेल्या वाटा, चिम्ब पावसाची ओली रात

कधी तू अंग अंग मोहरनारी, आसमंत मोहरनारी
रात रानी वेड्या जंगलात,
कधी तू हिरव्या चाफ्याच्या पाकल्यात

जरी तू
कळले तरी न कळनारे दिसले तरी न दिसणारे विरनारे मृगजल एक क्षणात

तरी तू
मिटलेल्या माज्या पापण्यात कधी तू

कधी तू
कोसळत्या धारा , थैमान वारा , बिजलीची नक्षी अम्बरात
सळसळत्या लाटा , भिजलेल्या वाटा, चिम्ब पावसाची ओली रात
..........................................................................................................................................................................
mumbai-pune -mumbai ..खुप दिवासतुम मूवी पाहीला..झकास अणि ताजा अनुभव..परत्येक तरुणाला हवहवस वाटव अस नक्कीच काहीतरी आहे...कथा ग्रेट नहीं पण पटकथा छान आहे..बांधून ठेवते आपल्याला...एक खुप छान सवांद आहे तो तिला म्हणतो, आपण फक्त त्यांच्याशिच भांडतो ज्यानी आपल्याला सोडून जाऊ अस वाटत नाही...मस्त...हलका फुल्का अनुभव आहे..घटकाभरची विश्रांति...कंतालवान्या आयुष्याला एक मस्त ब्रेक...सहज अभिनय अणि साधेसे सादरीकरण...सकाळ पासून संध्याकाळ पर्यंत फ़क्त ते दोघेच..त्यामुले उगाच फुकटचा ड्रामा नाही...लग्नाची प्रोसेस अशी जाणार असेल अणि पाहण्याचा कार्यक्रम इतका सुरेख असेल तर प्रत्येकाला हे हवेसे वाटेल..राईट ???? योगयोगाचे हे योग प्रत्येक रसिक माणसाच्या आयुष्यात येवोत!!!!!!!! गान खुप छान आहे ..ऐकायला ही, अन पहायला ही...आवडल म्हणून इथे दिली.......लिहायच खुप होत खरतर पण मूड नाही आणि ममाँ इज कॉलइंग.....

Friday, June 18, 2010

कोर आयुष्य आणि रिकाम मन

इज देअर समथिंग मिस्सिंग...शायद येस...आज सकाळी ''मेरा ओ सामान लौटा दो'' हे गान ऐकल आणि मन अस उगीच हलुवार झाल...प्रवाहात वाहत चाललेल्या आयुष्यात काहीतरी चुकत असल्याची जाणीव त्रास देऊन गेली....आपल्या हातात कोणाचाही हाता नसावा...सोबत नसावी...कोणीही फ़क्त हक्काचा असा माझा, कोणीच नसावा या भावनेने उदास वातु लागल ....इजाजत या फिल्म मधील हे गान...उत्कट प्रेमाचा आणि प्रेमाच्या वेगळ्या तरंगाचा, वेगळ्या मूडचा हा चित्रपट... प्रेमाची अजुन ही न भरलेल्या जागेची खोच आणि बोच ही देत होता....
मानसे निस्वार्थ पणे प्रेम करू शकतात ही शक्यता कितीही स्वपनवत वाटत असली तरी त्याच्या इतकी गोड़ अनुभूति काहीच नसते... अस खुप खुप मनापासून प्रेम करणारा प्रतेकला हवाच असतो कोणी नाकारत असेल तरी ते वरवरचे असणार यात काहीच शंका नाहीं...नुकतच वाचलेल आठवतय मेघना पेठे च्या ''आंधाल्याच्या गाई'' पुस्तकातील एका कथेत लग्न या प्रक्रियेतून स्वतला पूर्णपणे बाहेर काढणारी नायिका शेवटी नायकाच्या सहवासच्या आणि एक सहमानवाच्या भुमिकेशी येउन थाम्बते...हे आकर्षण आहे अणि तरीही हे आकर्षण प्रेमाचा एक बिंदु नाहीतर आणखी दुसरे काय आहे ....अनेकदा वाचनात निस्सीम प्रेमाची उदाहराने पहायला मिळाली अशा वेळी मग लग्न झाल्यावरही ज्यांची बाहेर प्रेम प्रकरणे आहेत मात्र तिथे कसलीच दगाबाजी नाही। त्यातही खरच प्रेम आहे आशा वेळी चुक कोणीच वाटत नाही अणि काहीतरी खटकत राहते, हे ही तितकेच खरे ...क्षणभराच्या का होइना पण खर्या प्रेमासाठी वेडावलेली जीव लावानरी माणसे...सगळी माणसेच....स्त्री वा पुरुष अशी न उरलेली माणसेच..... प्रेम या भावनेला समजनारी आनी जगनारी..कितीतरी कथा त्यातील नायक नायिका आज उगीच आठवत आहेत..जणू वाचानचा सगळा पटलच समोर उभा आहे....प्रेमासाठी आसुसलेले मन कशाची तरी खुप खोलवर ओढ़ धरत आहे ....काय ते नीटस उमगत नाहीये
प्रेम जे majhya ayushyat अजुन ही मिस आहे...त्या तरल भावानापासून अजुन ही मी दुरच आहे त्याची मला ओढ वाटत नाही अस तर काहीच नाही ना... माणुसपनाच्या नैसर्गिक भावानेपासून मी तरी कशी अपवाद राहु शकते !!!! मलाही तर मर्यादा आहेतच की....माणुस असण्याच्या....
ऑफिस सुटल्यावर माझी वाट पाहणार...त्याच्या स्वपनाच्या विश्वात नेणारा अजुन खास कोणीच नाही....कोर आयुष्य आणि अजूनही मन रिकाम.... पतझड़ है जैसे... ओफ्फिसला येताना, खासकरून निवांतपणे घरी जाताना झेड ब्रिज हा लागतोच ....कपल्स्चे आवडते ठिकान क्रोस करने हा सगळ्यात अवघड पॉइंट ....झेड ब्रिज वरुन जाताना तिथे दिसणार्या असंख्य कपल्स कड़े पाहून मन हरखून जात हेवा वाटतो....त्या सगळ्याचा अनोखा असनारा बंध... ही जोडपी, एक तरल भावनेवर नितांत सुन्दर प्रेम करतात...एक उत्कट अनुभव घेत असतात, हातात हात गुफुण गुज करतात..एकमेकांची सुख दुख समजुन घेतात, जगण्याच्या लड़ाईसाठी कोणीतरी सोबत असल्याची भावानाच किती आलाह्दादायक... प्रेरक ठरत असते.. त्या सगळ्या गोड़ क्षणाचा आनद ते घेताना रोज अगदी रोज दिसतात....जगण्यासाठीचा कैफ त्यांच्याकडे असतो....चेहरे बदलत ही असतील पण त्या वेंधल्या भावानाचे चेहरे तर कायम तेच उरतात ना....त्या सागल्या गोष्टीना पारखी होत मी....स्टील आई ऍम अल़ोन
लोकाना वाटत की आम्ही, आम्ही म्हणजे नोकरी करणार्य आम्ही करियर च्या मागे धावत आहोत ...पण ते अंतिम सत्य नाही न...स्वप्न आहेतच...वेगळ्या वाट चलायच्याच आहेत पण म्हणून नेहमीच्या भावना काय मितनार आहेत.... अपराध करतो का स्वप्न पाहतो तर ?? खरतर आम्हीसुद्धा दिलासा देतो स्वतला की येस वुई आर डूइंग डिफेरनट....फसवतोय..स्वतला...करियर अणि ड्रीम्स हावितच नाही कोण म्हानातय पण त्यासाठी सरल जगण्याचा बळी द्यावच लागणार आहे का....नॉर्मल का नाही जगाता येत आहे...प्रेमाच्या तरलतम भावानाचा अस्वाद का नाही घेऊ शकत....खुप मागत आहे का आयुष्याकडून किंवा अगदीच शक्य नसालेला...काम करुन थकलेल्या मनालाही कोणाच्या तरी हलुवार स्पर्शाची इच्छा आहे...फकत एकाकिपने नव्हेच....अपेक्षा आणि इच्छा दोनिकडून असतील त्या त्याच पधतिने समजुन ही घ्याची अहेताच.....कॉलेज चे दिवस तर असच अभ्यासात उडून गेले आता कामाच्या मागे स्वतला गुतावान्यत ही गुलाबी स्वप्नाची आस लावणारेही दिवस जातील, ही उगीच भीती वाटते....माणुसपानाच्या कोणत्याही भावनेला मी तरी अपवाद नाही तेव्हा ते सगल हव हवस नक्कीच आहे....वास्तवाच्या खरेपना हे पोकळ ठरत असेल ही कदाचित पण मानुस आहेच ना आणि त्यात तर काहीच चुक नहीं ना....!!!
कितीतरी असे क्षण आहेत जेव्हा मला तुज़ही आठवण येते...कमी जाणवते...अफकोर्से मला तू अजुन माहित नाहीस ...तुला अजुन पाहिले नाही का भेटले नाही पण तू आहेस ही जाणीव आहे....तुज्ह्या अस्तित्वाची ओढ़ आहे....कुठेतरी तुही माझी आठवण काढत अशिलच ही भावना जपते...अणि तुज्ही मनापासून वाट पहाते...कारन मला माहित आहे माझ्या आयुष्यात सगल कही खुप सुन्दर असणार आहे...तुझ्यासवे अणि तुझ्यासकट....ही पण एक गोड़ भावानाच आहे की तू प्रतेक्ष्यत नसतानाही तुझ्या असण्याची जाणीव रुदयाशी आहे.....
आजही पावसाच्या या रोमाँटिक वेलेत पुलावर सगली गर्दी ही खुप झाकास वाटत होती...आई नो की येकटेपनाची जाणीव तीव्र करत असली तरीही ती गर्दी उगाच आशावासक वाटत राहते..सरीवर सरी कोसलायला लागल्या म्हणून सहज पुलावर गाड़ी बाजूला घेतली..दोन मिनीटासाठी पुलावर उभी राहिले रात्रीच्या अंधार्य वेलेत गर्दी तशी नव्हतीच...आकाशातुन पड़ानर्या थेम्बाना एकटीनेच झेलत घरची वाट धरली....पुन्हा एअकादा एकटीने... तू कोणत्या तरी वलनावर भेटशील अणि मग सहवासाच्या उचतम पातालिवर नेउन प्रेमाची साद घालशील.... ही आशा आहेच पुन्हा

Thursday, June 17, 2010

DIL JANATA HAI....TU HAI TO.......

Me kharatar ek wegalch vishay lihayala basle pan mag tuzhi aathwan khup tivra zhali...kal yach welela me tuzhyasobat hote..ratriche pawne bara hot ahet ani kalchi haluwar bhet tuzhi aathwan det ahe..kitek diwastun khar tar mahinyatun aapan kal itka wel ektra ghalawala asel nahii !!!...ek sampurn ratra sobtine hoto....baryach diwsane ha mokalepana anubhawala. Tai tuzhi sobat nehmich hawishi watli ahe...कायमच...he tula thauk asatnahi me tula warawar sangate nahi ka??
maitichi wegalayach pataliwarchi anubhuti tu mala dilis Tai...thankful to u always...kal tula bar nahi kalywar mala rahawalch nahi...mag tula bhetayach nishchit kela ani alech...tya gharat mala kadihi tujhi maitrin mhnun wagnuk milalich nahi tithehi mala tujhyach gharatil kimbhuna mulisarkhich...tujya itakch prem mala milal...u knw what i always think of that how could i am always lucky to get the best of best friend circle..wherever and whenever....pan aajparyant me tula kadachit sangital nasel ki tujhi jaga kayamch ya saglyacha war ahe dear...majhya awayaktala ani jagnyachya sfurtila tu jitak haluwarpane ani agadi achuk olakhu shakate na titak kadachitach kaonala jamala asel....u r in my heart always and forever...mala as senti ka watay kalatach nahi. pan sometime needs to express righht dear.
''if u had not met me in your life what would u missed in ur life'' ya smsch rahun gelela uttar dilas...ani mala watal yes i am also thinking the same u know....ya msg la mala khup gamatishir uttare milali. sangu...good friend, best campanion, nice collegue..wedhali mulgi, swatala harweleli wedi porgi, jaan, manaskanya, younger sister, visarupanatil item, black beauty, a fool woman, manashi pramanik kas asaw yach udaharan, yedu, bad dream, wagere wagere....ani mahit ahe ka kahi jan tar ya sadhyashya msgwar react hi jhalet. pan mag kal tu mhnalis maitichi ashi jaga jithe me sagla kahi bolu shakte..awyaktatil kahi urat nahi tujhyapudhe...really!! kharo kharach tula hi as watat??? mala hi tar asach watat g tai...u knw amuk ek sangayach an amuk nahi as kadhi zhalach nahi...tu samor ali ki sagal kahi sangital jayach..jat...kiti tari wela me tula agadi faltu sudha goshti sangun bore kelay...I Am Just Like Naked Person in front of u...ekdam ughadi padaleli. jashi ahe agdi tashi...kaslach chehara nahi..faqt ahe tashi...majhya atal-baherch tujhyapasuun kahi ek laplele nahi ki lapawata ale nahi...jithe shabd apure padale ani ashru jama jhale tehi tu purnpane samjun ghetales..uchhar hi n karata nustya sparshatun... kahi weles tar me n bolatahi tu majhya feelings chya talashi jaun pohchates...itak kas jamt tula..tujhya pudhe majhy jagnyatil pratek gosht, sampurn ayushya swachh panyasarkh pardarshak ahe...majhya baichan honarya, traslelya, awaghadlelya, waitaglelya, dukhawalelya pratek kshanala tu sath dilis-det ahes... me tula thanx mhnanar nahiye karan mala tujhya runhat rahaychay kayam...always..forever. khup nashibane changali maitrin labhate tu milalis me dhanya jhale!!!
Madhe ekada ARI madhe kam hote mhnun ale hote...tula n bhetata jane mala shkya nwhatach..mag aapn bhetalo..mala thodi ghai hoti mhnun mag tula mhnale chal nighate tewha tu majhyakade nusati pahatach rahilis..khup premane, khup aashene, khup karunyane..mhntal ag ashi kay pahtes, tar mhnali ''sagal changal hoil heena...sagal changal ani agdi wyawastit honar ahe bagh tu!!'' (kuthe baghayach g me tai) tujha cheryawarche te kshanbhar n badalele bhaw...tai mala anawar jhal hot ani patkan tithun nighale, mala tula mhnayxh hot..'asha karun najarene pahu nakos, khup bharun yet mala..an bharlelya dolyankade mag pahwat nahi tula..i am perfectly ok dear, fakt tujhya maitrichi sath de mala' pan nahi bolawal gela..nimutpane nighale karan mazhe ani ashrunche khup june sambhand ahet (u knw very well) ani tujyapudhe te kadhihi wahtat....
Tai, Ratrichya wela athawni jagawayla tashya purak astan nahi ka!! kimbhuna yach welela ka ya athwatat thauk nahi...tujya mage mage firnari..kahi tari faltusa topic tula aikwat gharat-darat, kichten, warchya kholit, payrryachya tithe, agadi bathroommadhe tu kam karat astnahi me tujhya mage-mage, do u remember that..tu mhnshil tithe an tu jashil tithe Heena asaychi...tujh lagn jhal ata mhnje Heena magech rahili as smajacha karan nahi..me ajun hi tuyha mage magech ahe...(tujhya nawrayala sangun thew me tyachya adhi tujha ayshat ale..arthat tyachi jaga majhya adhichi ahe pan majhi jaga kayam rahnar ahe!!!) majhya mule tula anek wela mamiche ragawane khawe laglet na..abhysat me wytay anate mnhnun, dudh ootu gel, bhajiwar, papdawar laksh thewal nahi, gappachya nadat tu kahi wisarils mhnun...anek goshtisathi na tai..soorrryyyy. agdi kan tharun sssooorryyy.
Tu hai to i will be alright...me tula kitihi dukhawal kinwa majhyamule tula kitihi ragawane basu de I need u in my khushi and gum....me chuk barobar ahe ka yasathi mala tujhi khup garaj aste....ahe.. ya jagane mala amuk eka ghatnet chuk tharawal ani tu mhnalis ki nahi Heena tu barobar ahes....bas tai majhyasathi he khup mahatwach ahe..tujhach tar sakshine me anek mothya goshtiche nirnay ghetalet. journalismla yenyadhipasun, journalismla yenyachya nirnayanatarhi ani agdi parwa parwachya lagnachya wicharaparyant... I always need u!!!mind u dear. aisehi nahi kah rahe hum!!! cheers to our frindship. uuummmmm long lasting friendship.
Aplyatil sampark kami zhala asel pan mhnun sawad kami zhalela nahi..thats our frindship....Tujhya-majhya ayushyat khup naw nawya ghadamodi ghadatat pan tya 'aplyala' mahit astat..thats our friendship...roj-agdi rojach satat bhenare apan ata mahinya-2 kadhi bhetato pan aplyatil oadh kami zhaleli nahi, no gap still thats our friendship...lllllooooovvvveeeee u dear!!!! wish u Have a beautiful journey with ur caring husbond and family....
u knw, som frnz say never forget me..som says always remember but i m born with attitude, so i say 'forget me if u can'!!! Having faith u CAN'T!!!!!
Khup bolta yeil pan thambawach lagel kuthetari mhnun ithe...pratek bhetitun ulagadat rahu punah punha!!!!

Tuesday, June 8, 2010

nanhi jan will soon called KHALA!!!Bahot jaldhi ek nanhisi jan muzhe aur shirin ko Khala kahkar pukarnewali hai. Great na!!! feeling also great!!!! ek chhotisi jan...aankhe band rakhakr hi cutesi smile hotope liye soya rahega!!! aur najane kitne bar uske galope -hotope hmre hot chute rahenge....uuumm muuhaa ...... baby bas hat me samayega ya samajegi...chote chote se hat ki chotisi muthi..chote se pair....itnisi ungaliya...meethese chotse hot....itnusa nak...muthime hmari ungali thame khelta rahega wo nnanhi jan!!!! uuuuummm...maja!!!. tyaw tyaw ki mast dhun gharbhar gunjegi. In dino Yasmin is looking too nice. in pregnency woman looked too beautiful...could not understand logic behind it...its my very correct observation..mind u.
In dino ladka ya ladki ke uparse debate hone lage hai...waise both r welcome...par kya hai na hmre gharme kabhi koi ladka i mean hme koi bhai nhi hai...so expecting male child....aisehi not the final expectation....ladki bhi manjur hai...allah ki har aarjoo kabul hai....uski har den kabul hai. Sooo home is prepared for baby...what lovely feeling, if am having. tab to yasmin and her respected shauhar to hmse bhi jyada maast feel kar rahe honge..ma papa banana ye duniya ka sabse khubsurat ehsas hoga na, really...mumy papa ab nana nani kah layenge...post badh gayi unki bhi., hmare hi tarah...didise khala....wow!!! marathi me kahawat hai 'may maro mavashi jago" mujhe sach me pata nhi tha khala banane me bhi itni khushi hoti hogi.....
uthate baith te yasmin ko koi na koi suggestoin deta rahta hai..we njoyed it.. ye mat khana...wo khana...aisa sochna...ye padhana...ye karna...itna chalana...utana ghumana, is tarahse utho aisa karo and soooooo ooonnnn.... great...sabhi log care karte hai ye bhi to apne aap me ek proude feeling hoti hai....
mere ghar me hm bade hai..sirf umarse otherwise at mental level i m even child as per my family said. and even sometime i feel that my every younger sis-brother is more mature than me....fact is that i m actually imature for any relationship....even in office all of them think of me as too childish to understand the things specially related to romance, love and any sensored kind of topics... (i dont knw why the like to make me pareshan talking abt ths sub. forget it) par ab hme aisa koi nhi kahega...now a smallone will fulfil the place of imaturity space... and i will become matued aunty!!
ye mausam mujhe khala banane ka hi hai shayad...apoorva, ranade friend, priyanka, a collage friend both are on the way of becoming mother soon...and even i heard not confirmed that Tai is also expecting....(ye bat abtak confirmed bhi nhi hui par madam ko roka nhi gaya aur hme bata hi diya...waise sabhi lakshan najar aa rahe ye bhi kaha....friends r just too good..wants to share everything...)

Monday, May 31, 2010

Khalbali hai

Khalbali hai...khalbali.....dil ke ander puri tarahse khalbali hai. Kabhi Kabhi aap jo soch rahe hai॥wo sahi hai kya nahi pata hi nahi chalata। Aur kabhi kabhi aap kuch bate apne aapse bhi thikse share nahi kar pate. Ajeebsi ulajhan॥just u can feel. Khawabo ka ek bada kafila hai. Un sab tak pohonchana hai...aage aur aage badhana hai.. Manjil sachme samjh nhi aarahi hai aur raste thikse najar nahi aa rahe. Ya jo najar aa raha hai wo kis had tak sahi hai ye bhi to nahi pata। Par is daurse gujar jana hai. jindagi ka ye pahluhi confused kar raha hai. Kya koi nhi jo hme samjh payega. bina kahe hmari khamoshi padh payega.
Aaj fir ek tammana dil mai thi...aur fir hmne hi apne aap ko samjhaya....naturese staight forword hai, jo dil me aya jo mhsus huwa, jo kahna jaruri samjha sab kah dete hai. kabhi lagta hai ki sahyad ham hurt kar rahe hai. ssabhi lagata ki sach kahana chahiye...aur kabhi hme sachme usaki jarurat lagti hai। Par aaj nahi samjh sakate ki itna straight forword hona chahiye ki nahi। again confusion... kya koi nahi jo hmara ehsas mahsus kar sake

Khalbali hai....dil mai...bahot bhid hai vicharonki....ajeebse khayaloki. Tai se kaha bhi usne sirf kaha this is the time rasta tumhe tay karna hai heena. aur jeendagi ka ye juwa tum bina khele hi kaise jeetna chahti ho.. har jeet bad ki bat hai.. pahele shamil to ho jao. Deepa ne bhi yahi kaha. aur apne dil se pucha to wo bhi sala bat bat party badal deta hai...kbhi positive hai to kabhi negative। dat kar puchha to kahne laga, wahi karo na jo tumhe karna hai। mai to dono bhi bate bataunga bad mai ye na kahna ki maine batayahi nahi tha.... mmhhhmm ab mai kya karu.....

Ok just believe in Allah.. jo ho raha hai wo acchaii ke liye aur jo hona hai wo bhi acchaii ke liye. be positive as you are always. There is always hope for better tommorrow. hope for that. aur aaj tak kaha kuch bura huwa hai aage bhi nahi hoga.

Saturday, May 22, 2010

Its called 'ShAdi' dear Heena

Nowdays marraige fever is going on. somebody and other is going to marry and these sweet ppl coardilly invited me..(feeling great, to enjoy there happiness) but u knw Some issues u can not tackle..even u r too inteligent. last time I went to my friends wedding, fortuanaly it is on tuesday which is my weekly off. I entered in hall, searching rajiya who is bride. But her mother saw me and she rushed to me. she took me to one lady. And told her about me then she whispered in her ears that she is the one whom i told u last night (which i could hear). I understood what the meaning of this meeting. I exreamly felt nervous and wanted to ran away as d lady was constantly staring me. maine khala se kaha ok mai rajiya se milti hu. so she told ok par tumhara biodata lakar dena beti. i just nod my head with total confusion. To my unfortuante my sister was with me. and she was whitnessed the whole situation. The whole shadi d l lady stared me aur jab hme pata ho ki kisik najar hmpar hai to hm uska ehssas bhi hme pura time hota rahta hai!!! rajiya ki shadi to bahot hi acchi hui. then we went to home and as i was sured shirin will definately tell abt this to parents and it happened but ladka bangolereme doctor tha or mummy papa ne khud hi inkar kar diya tha. (tabhi sonchu wo aaurat kyo itna gaur kar rahi thi I am not very good looking but ...being dark i looked like south indian na!!!!). waise koi na koi aakar is bare me puchata rahta hai beta kaisa ladka chahiye tumhe...sach kahu even i dont knw.. just itna jante hai ki should be understanding. par ye satisfactory answer kisiko lagta hi nahi. pahele fufu ne fir dadane, ekbar chachine, taine...list unlimited turn by turn sabhine..aur ab paraso parso rajuchachane pareshan kiya.. kahne lage kya bete tu thikse kuch bolti hi nahi. bahot pareshan kiya.fir unhone kaha ab itna bata....tumhe tumhare fieldse chahiye kya??? I was so shocked..maine aisa kuch sachme deside kiya hi nahi hai..nahi socha..mere blank chehre ko dekhakar wahase gussa hokar chale gaye aur kaha jb man kare bata dena....sachme field and profession does nt matter...should be understanding...par no one undestand me on this issue...

Khair shadi ke bareme kai aise silsile hue...I rememberd the day when 1 st time "dekne ka" programme honewala tha. collegese lot ne par muzhe achanak ye batatya gaya tha. And mai jo rone lagi bas... mumy papa k sath dada-dadi aur chacha ki halat kharab hui thi mujhe samjhate samjhate. Kahne lage dekhne ka matalab shadi nahi ho jati.. rajuchacha ne bahot hi pyarse kaha tha. kuch nahi re bachhe njoy maja ata hai. (mujhe bahot gussa aya tha kya maja ye to saja hai). fir wo log aye. kon the yad nahi. kitne log the wo bhi nahi. Actually maine abtak jitane bhi log dekhne aye kabhi bhi sar upar uthaya nhi aur dekha nahi. sabse dat khai is bat par sar uthaya nahi. Actually I hate such ridiculous situation. Aur fir I belive k najar sirf usase milegi jisse milna hai,,,wo ishara allah jarur dega... so kon dekhne aya use kya dekhna??? Tai kahti hai ye tumhare life ka sawal hai dear..inta causually mat le. kon hai kya karta hai, u should knw b4 hand. but mera approch badala nahi.really i hate it. fine. to dekhne aai hui ek mohtrama andar kichen me ayi janha kahde khade me bore ho rahi thi. unohne mujhe hat dikhane k liye kaha, alatpalat dekha. fir pair. i stared with full of anger. mujhe ek to pahle hi is chheese ka gussa uparse aisa approch. par ye bat ma ko bhi achhi nahi lagi. i remembered i was so imature 4 this situation...still it continous...my approch is not changed yet, i ger frusteted, nurvoused and tensed. (life ka sawal hota hai yar aise kaise dekhnese pata chalega and again shadi no doubt ek juwa hai...mila accha to thik nahi to......) but that imaturty make me sudden mature. As i got to knw (which i knw 4m my birth) that i am not great looking girl.. my colour complexion is dark, features are really good but no one go beyond dark ness (aur hmebhi aisa koi nahi chahiye jo hmre jajbatose jyada looks par gaur kare). basically i got to knw i m not shadi type material as 1st thing is mera rang, fir mera journalism ke fieldme hona and more than that mai khud bhi typical type ladki nahi hu....Ye bat mujhe pahle hi meeting ne sikhai aur still continous....aur ye sachme pata chala dekhne aye ka matlab shadi nahi hoti. Taklif sirf is bat ki hai log jab mere parents ko kahte ki apki beti sawali hai (in bracket unhe kali hi kahna hota hai) bura lagta hai are unhe nahi pata kya hm kaise hai, kya hai..beti hai unke pata to hoga hi na.. forget it....

Chaliye ek majedar kissa batate hai...dekhne wale program ka. actually my sister-brother made it. May ka mhina tha. fufuk bachhe aye hue the. asif, sahil, mohsin, noman, yasmin shirin to thi hi gharpe. gharpe koi nahi tha. inlogo k siway. to hm bachhe companiki masti chal rahi thi. fir dadi k gharse sahil aya kahne laga didi koi to aye hai, shayad mehman anewale hai. as soon as i got upset. fir mummy papa pahele aye bcoz both were sure ki hmne gharka chidyaghar banaya hoga. 5 min me sub thik kiya. fir timepass k liye hm log sarbat banane ka progrm karnewale the so we went into kichen. hm log jaise kichen me gaye so called mehman log aye. hm sabko ander hi rukane kaha. sarbat ban chuka tha 5 logoka to use waisehi rakhne ke liye kaha tha. dont remember ki we kitane the par 3 pakd lete hai. then my parents, my dada-dadi, pintu chacha and all these bachhe. imagine kitne log. fir sarbat diya gaya 3, dada ko 1, 1 kisine pi liya tha. pintuchacha ander aye kahne lage are mummy ne kaha hai aur banao. gusse me jawab diya nimbu nahi hai. par mehman bhi hat me glass liye baithe rahe the ki anderse baki logoka intejam hoga. aise waqt bhi mera dimag daudne laga tha actually gusseme hi maine kaha ab ek hi kam kar sakte hai glass me pani bhar kar lejaya jay. chacha ko bhi achhi lagi idea. maja karne kuch bhi acchha lagta hai. baki sub hasne lage the par thikse has bhi nahi par rahe the. to finally mumy-papa aur dadi inko glass me pani bheja gaya. par hmri sase atki hui thi kyonki papa kisibhi waqt kah sakte the ki shakkar kam hai kya...ya fir dadi. our fate, nothing happen like this but sahilne hme sabke expression bataye...papa ne pite hi ma ko dekha.. do ghot firse sharbat ki tarah piya aur niche rakh diya glass. par abtak mumy ne piya nahi tha. our luck ki unhone kuch nahi kaha. mumy ne piya aur wo samjh gayi hmari shaitani...dadi who is most risky person..usne 1 jhatke me sarbat ko pani ki tarah piya jo pani hi tha....mehman jane k bad mygod hum log kitna has rahe the.. aur shaitani kam ki thi isliye kisine kuch kaha bhi nahi. mehman ko bahar tak chhodne gaye papa akar puchne lage...sarbat kya bana tha pani hi lag raha tha...bus is bat par no one control loughing including dada-dadi...

Waise abt wedding point of view, abt better half, i have too much fantasies and which i really believe......intersting kalapanaye hai..friends kahte hai dear heena it just happen in imagination aur dream but not in reallity....hoga bhi sahi..par kon jane fantasies come true in my life...just believe in postivism. aur mai bharosa karti hu something in differnt. well unsab chijo ke liye koi aur BLOG ...ab nahi!!!!!

Thursday, May 20, 2010

kuch kahana tha

...............................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- man me bahut kuch umad kar aaya tha.......par......

Friday, May 7, 2010

मेरे दोस्त.....खो गए हो क्या ???

मेरा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त पर फ़िलहाल काफी खफा खफासा है । जानती नहीं की उसे क्या हुवा पर मिस्सिंग अलोट । एक अच्छा दोस्त एकदम चुप हो जाता है तो समझ भी नहीं पाते की हुवा क्या??? वो कुछ कहता नहीं और हम किसीपे जबरदस्ती नहीं कर सकते । हमे याद है शुरुवात पे हम लोग ग्रुप मै ही एक दुसरेसे बात करते थे । पर हमारे भीच कोई खास फ्रेंडशिप नहीं थी । ग्रुप फ्रेंडशिप के बावजूद । अच्तुअल्ली हमारे ग्रुप में शामिल होनेसे पहेले ही में उसके बारेमे बहोत कुछ जानती थी । सच कहे तो हमने उसके ग्रुप को ज्वाइन किया था । वह सबसे अलग और मासुमसा है । उसपर पुरे ग्रुप को नाज है की इतना प्यारा दोस्त हमारे साथ है । हमरी अच्ही फ्रेंडशिप हवी वो भी सोर्ट ऑफ़ झगडेसे । अक्सर मुझे लगा है की झगड़े आपको एक दुसरे को समझने का ज्यादा स्कोप देती है । ऐसा ही हुवा एक बार मेरा पहलेसे ही मूड नहीं था उसी वक़्त उसने कुछ मजाक किया । और हम एकाएक हर्ट हुवे । सच तो उसमे कुछ खास नहीं था हर्ट होने जैसा तो कुछ भी नहीं पर हम नजाने क्यों ऐसा फील करने लगे । मूड जो ठीक नहीं था । पर उसके बाद इस दोस्त ने बहोत इरिटेट किया । मूड क्यों ख़राब है, फिर रिअक्ट क्यों हुई इ टी सी । फिर इरिटेट होने से मैंने उस अपनी राम कहानी सुनाई । जो अक्सर हर शादी के दहलीज पे जबरदस्ती खड़े की हुई लड़की की होती है... कुछ खास नहीं वही खिसिपिती रामकहानी । फिर जाके इन्हें चैन मिला । उस वक़्त मुझे उसकी समझ बुझ बहोत अच्ही लगी । अन्डुरस्तान्डिंग ऑफ़ वुमन, अन्दार्स्तान्डिंग ऑफ़ मी । उस बाद हमारे बिच काफी अच्छी दोस्ती हुई । फिर धीरे धीरे समझ, ख्यालात समझने लगे । हमारे बिच का टाइमस्पेन बड गया । सोहबत बढ़ी । अच्छा दोस्त पाने की मुझे तो बहुत ही ख़ुशी हुई । वो तो नो डाउट अच्छा ही था । शेरिंग बढ़ी , अछ्हे बुरे ख्याल को अदन प्रदान होने लगा । काफी कम टाइम में हम काफी बेस्ट फ्रेंड हुवे । नाईस इट इज ।
पर पता नहीं एकाएक ही उस क्या हुवा अचानक से उसने बाते कम की । मैंने पूछा भी की क्या हुवा मुझे कहने लगा नजरिया बदलो ऐसा कुछ नहीं । मुझे भी ऐसा लगा हो सकता है । पर सचमे बाते कमसी होने लगी । उसके नजरिये को समझ नहीं प् रहे थे । हमारी ऐसी आदत है की हम किसीपे कोई जबरदस्ती नहीं कर पाते । सकारात्मक रूप से भी । कोई जब कुछ नहीं बताना चाहता तो उस ज्यादा कुछ पुछनेकी आदत भी नहीं । डर सा लगता है । स्पस देना चाहिए ये समझ कर हम भी बात नहीं करने लगे। और आज ऐसा वक़्त आया है हम रोज मिलते तो है पर एक दुसरे को कमसे कम हेलो भी नहीं कहते . इतनी बुरी हालत है हमारी । उस क्या हुवा , किस बात को लेकर नाराज है, किसलिए ऐसा बिहाविअर समझ ही नहीं पाए । ऐसा क्यों होता है, हमारा अच्छा दोस्त हमसे बेवजह नाराज होता हैबहोत तकलीफ होती है इससे । कोई झगडा या कहा सुने भी तो हमारे बिच हुई नहीं। फिर भी ऐसे क्यों खफा । बहोत मिस करते है दोस्त तुम्हे । कोई गलती है तो बताओ नहीं है तो फिर जो कुछ भी तुम शेअर करना चाहते है हम स्टील वेटिंग फॉर यू डिअर । लोट आओ । खोये हो अगर तुम । या कही यूँही परेशां कर रहे हो तो स्टॉप थिस प्लीज ।

Thursday, May 6, 2010

अरबाज !!!!


अकरा वर्षाच एक लेकरु । माझा छोटासा भाऊ, अरबाज । अतिशय सवेंदनशील आणि हलवा। त्याच्या हलवेपनाची जाणीव 'दादा' जीच्या मृत्युच्यावेली खुप खोलवर जाणवत राहिली। एवढास लेकरु पण खुप बोलक होत त्याचा समजुतादारपना। होस्पितालमधे शेवटचा श्वास गेल्यावर एक भयं शांतता प्रतेकाच्या मनात तरलत राहिली होती। दफ़न विधि बोरी या गावी होणार होत। म्हणून मग सगलेच गाड़ी, अम्बुलानास च्या तयारीला लागले। या वेलेत हडपसर च्या चाचानचया घरातील सगलेच जन आमची वाटपाहत होते की आम्ही मृतदेह घेउन येण्याची। सगली व्यवस्था झाल्यावर गावी जायला निघालो। जाताना हडपसर ला जाने भाग होते। त्यानुसार तिथे गेलो खुप मानसे होती बसायला जगा पुरनर की नहीं ही शंका होतीच। चाचा, फूफू , त्यांच्या मुलाची faमिली अशी खुप मोठी जमावा जमाव होती। अमबुलंस मधून माला उतरवून दुसर्या गाडीत बसायला सांगितले। में गाडीत शिरले तसा अरबाज जागेवर उभा राहिला म्हणाला , दीदी तू बैठ यंहा मई खड़ा हो जाता हु। खुप भरून आला त्यावेलेट ही। स्त्रीदाक्षिन्य हे माझ्या घरातिलाच संस्कार आहेत। पापा, चाचा, भैया। सभीके सभी औरतोकी इज्जत करनेवाले अणि पहला हक़ उन्हें देनेवाले तेच संस्कार त्याच्यात ही aale । मी म्ह्नाटल बsate mage. mag pintu चाचा नौशाद भैया, फरीद भैया चडाले तसा हा जागेवरून उठला आणि माझ्या जवळ आला , गर्दीने बसला अणि जागा करून दिली।
chaachine सांगितले ki सर्वानी मिळून प्रार्थना करायची अणि त्यानुसार सगळे शांतपणे आपल्या मनन चिंतानत लागुन राहिले. अरबाज ला म्हणाले सो जा. तर त्यानेही तस्बीह मागितली अणि तोही दरूद शरीफ म्हनू लागला.. गाड़ी गावी पोहचली. दादी मोठ्याने रडू लागली तेवाही हे पिल्लू शांतपणे पाहत होता. त्यानंतर यासीन, दरूद, ताबराकलाजिचा सुरह सगळे मिळून पढू लागले तसा तोही रात्रीच्या ३.३० वाजता अम्च्यासोबतिने बसला...
माझ्याच या लहानग्a भावाच माला कौतुक वाटत होत अणि त्याच वेली खुप भरून येत होत....दादावर त्याचा विशेष जीव होता अणि दादाचा ही तर..........
Arbaaj my dear I LOVE YOU

Tuesday, April 27, 2010

Scooty jab ghar ati hai


Majhya scootyla saha mahhine sampat ale.....mala aathwatay scooty ghenyapurvi mummy papachi excitement... mulga asta tar kadhich bike ghetali asti as mhnun amhi anekwela tyana dukhawal hot (sorry ma papa). Papa thodese bhita hote mhnje arthat ti kalajich asate...ugich gadi gheun dyach ani kuthe accident zhala tar..(mhnje honyachi nusati shakyata nahi tar ti honar yachi khatrich hoti) pan tulanena muma trusty....tila tichya mulinwar bhari vishvas. kiti tari varshanchya athak prayatnaanti scooty gyacha nirnay zhala.. majhyasathi jari konti gosht gyachi asali tari ti patkan choose karnyachi kshamata majhyat nahi (as mala pratek weli janawat). so mala purnapane boycott karun eka showroom madhe he doghch jaun pahun ale.. ani shirinchya pasantine gadicha rang tharala.... mag sagli kagadpatre ani mala hi gheun papa mala showroom madhe gheun gele mag tyani adhich niwadleli gadi dakhawali ani majhya sahine ti fix zhali. hatat gadi yayala ajun 15 ek diwas hote...

Ya kalat asnkhya suchana asankhya wela mala aikawya laglya.. (papa ki ye khasiyat hai jabtak finally mummy us bat ko lekar dat na le tabtak unke orders rukate nahi..but we njoy this nok-jhok)

the day we finally get the scooty... tya diwashi me kuthalyatari karyakramat hote...mala papacha phn ala...mala baher jata yenyasarkhi situation nwhati..pan tasach to uchalala... papa khup excitment madhe sagat hote, heena nayi gadi lekar aye..me phakt- achaa. thik hai. papa- colour bahot hi accha lag raha hai...me - ok. papa- sham ko tuzhe stop par lene ata hu teri gadi lekar...pohchanepar missed call karna bete.. me - ha thik hai. papa itake excited hote ani majhi excitment mala dakhwatahi yet nwhti...infact phn thewalyawar khup wait hi watal hi kay he tyana kase watale asel ki ewadyhya premane hila phn kela ani hi kashi bolali....pan karyakramatil itar najara jheltana mala asach bolana bhag hot..(soorrryyy once again). tyaweles aparadhipanachi je bhawana hoti sangunhi spasht honar nahi....

ratri papa kharach gadi gheun mala stopwar gyala ale, mala chalawayala sangitali...that was great experience and feeling.


Pan papachya sobtine gadi nyachi mhntalyawar khupch halu nyawi lagate....Pan muma is great. tine majhyawar vishwas dakhawala ani gadiwar mage basayala tayar zhali..amhi phirun alyawar mummy papana sangatana me aikal (te khasgit bolat astan) ki....beta nahi ye kamiyo ka ehsas hme betiyonne diya hi nahi.. heena ke pichhe baithne mai ajeebsi khushi aur fakra mhsus ho raha tha. tiche he wakya ayushyabhar deepstambhasarkhe mala upyogi yenar ahet. (thanx ma papa) tyananar bahutekwela me office la jatana kinwa yetana ti terrace madhe ubhi rahun majhyakade khup kautakbharlya najarene pahat rahate...ani papa sudha ata suchana detana hatch rakhun ka hoina shabaski detat.. He Sagal Khup ASHWASAK Watat rahat......

Monday, April 26, 2010

Hay as ka radaw watat kalatch nahi

Kadhi aplyala khup radawas watat rahat...mala tae radayala hi yet...kalat nasat nakki aat kay ulthapalath hot ahe..ani kashasathi...pan radawas watat...magashi mummyla yasmin chi atawan zhali..sadhya ti delhila ahe ani don jeewanchi ahe....tine tichyawishi bolaw ani mala khup radayala yaw yach malach uttar kalenas zhal...kahi wela mummy papasathi mala ugich bharun yete. jewha ki we r very happy family....agtikta radnyatunch ka spasht hote kalat nahi. potat vichitra prakarchi galmel...chhatitl dukhan kahi umgat nahi ani tras hot rahto.................ani mag mummychi duwa athwat rahate.....asankhywela majhyasathi ti karat asate...Mazhi may,
diwas-ratra majhyasati duwa karate
itki itki duwa karate ki
mala agadi raduch kosalte
Allahla mhnate,
majhya lekilche bhal hou de
bhal mhnje aankhi kiti sukh
he tilach thaw
pahilay me kitekwela duwa kartana tichya
dolyatil bemalum aasu
thet kalijach ooal karat
as watat dur dur nighun jaw
dhasa dhasa radaw
ekdum mokal halak jhalyawar
partaw an tichya kushit shiraw
panyane gacch majhya mitlelya dolyawar
ti tiche ooadh tekwen ani magach man shant hoil
kadhi achanak majhyakade pahun god hasate
khup khup premane baghate
mayene chehryawar hat firawate
asha weles watat saral tila bilgaw
an mhnaw, mai khush hu
thauk nahi tila kase majhya manich kalat
janti hu bete tu khush hai
ye khushi aur allah ka pyar
tuzpe aisahi bana rahe
isliye duwa karti hu........

man jad jad hot

majhyasathi tu roj roj duwa karawi

me itki changali nahi g .... kharach nahi

pan mazhi may

aatasudha majhyasathi duwa karat asel

ani nusat te aathwun hi

man bharun yetay.........

...................................

Sunday, April 18, 2010

kahi tari sangaws watal mhnun

Baher Khup chhan gar wara wahat ahe. unhalyatil shant ani thand sandyakal. kharatar fanchya ghaghar awajat shantata yenar kuthun pan tarihi manat weglyach prakarchi shantata ahe....swatalahi n patanari.. shakya ashakyachya mage man dhawatay...itak pakk thauk ahe....bhiti nahich muli kasali karan j samor yeyil ani jas yeil te swikarnyachi tayari karayla suruwat keli ahe...ayushya perfect nahi pan kiman tyakade zhukanar asaw ashi apeksha ahe ani tyat chuk te kay...bahercha wara kharach khup surekh ahe ani mazha ekaki swagat hi titakch marmik.

Sunday, January 3, 2010

It was great last night

Life ke bore routine ko dhakka dena hota hai to being human we just need a change!!! Ek chota sa change bhi puri tarahse tumhe fresh kar deti hai. And yes we got such change yesterday. Actually not "get" but we planned and finally it succeede..

Youngheart team i.e. Deepa, Kirti, Dhan, Deepak, Shree, Rahul And I went to Hemangi's place to stay and celebrate new year. Afterwords Vishal also joined us. Tya adhi Rahul ne bharpur bhaw khalla hota. Maz ani deepa che doke khaun zhalyawar ha patthya yayala tayar zhala. arthat amhala mahit ahe to alach asta pan itka bhaw lawun ghyachi tyala haus aslyane amhi pan tyala jara bhaw dilach. hemachi tar suttich hoti. baki amhi tar saglech ready hoto.so finnally officework sampawun amhi ekdache pohachalo.

Diwas bhar office madhe kam karun amhi sagle hemangi kade gelo hoto tyamule saglyat pahile kam "bhuk bhagwane" hote. mag adhi order kay dyayachi yawar khup vichar zhalyawar, eka chitorya kagdawar bhaji-bhakri sankhya lihun zhalyawar aitihasik nirnay ghenyat ala ki apan parsel magwinyapeksha Girija madhe jaun mast garma-garama dinner karaycha. order mile paryant tondi lawayla Prasad hota. I mean amcha collegue prasad ani tyachi rasbharit kisse. Kirti form madhe hoti. with acting demo chalale hote. Jewan samplyawar late comer Vishal ji ale. tyane Paw bhaji magawli. tyache sampeparyant me ani Shree firun alo. alyawar pahil tar ashacharya Kirti Vishal la jewnat madat karat hoti. tyaadhi tine mala ashich madat keli hoti. swatache tat swach saf karun ya madam saglyana madat karat hotya..great na!!!(ya nantar tine tithali coffeesudha pili...kiru kiti diwasanpasun tu jewali nwhati ki kiti diwasanche khat hoti.)

Mag roomwar alyawar ratri 12 la candle light cake kapala.(candle n petwatach light off karun cake kapala jawa asa prastaw ekmatane dhudkawun lawala gela. Photographer sobatch aslyane arthat photo suddha kadhale. shahanya-sabhya porapramane amhi cake kapla ani khala. ugich lokanche chehare rangwancha parakram kela nahi.Pan khallyawar kiri jara jastach form madhe ali ani je tine bad-bad suru keli bas..ti E-K-TI-CH bolat hoti. phakt tich. Imagine amhi nusat aikat hoto.tyanant madam ani vishal nighun gele.

Anek kisse, secretes share kele, deepak chi SARAL lovestory aikali. Deepachi hi. Mag khup seriously kahi gambhir vishayawar charcha zhali...khup wel jaglyananatar 3 wajta zhopayacha nirnay zhala.

सुफियान अन त्याचे मित्र

गोष्ट तशी गंमतीची.   माझ्या घरासमोर राहाणारी दोन छोटी मुल माझ्या तीन वर्षाच्या सुफियानचे मित्र आहेत. त्यातील छोटा हा सुफियानपेक्षा फक्त ...